BUSINESS BYTES

POSZUKIWANY: dyrektor finansowy, który rozumie Internet Wszechrzeczy

  • Opublikowano 4 lat(a) temu
  • 2 min lektury

W jednej z opublikowanych ostatnio w Internecie ofert pracy poszukiwano kandydata, który posiadałby umiejętność planowania i zarządzania finansami, zarządzania środkami pieniężnymi, prowadzenia księgowości, a także kompetencje w zakresie formułowania jasnej strategii i wizji w dziedzienie informatyki. O jakie stanowisko chodziło?


Jeśli postawiłeś na dyrektora finansowego, dyrektora ds. technologii lub dyrektora finansowo-technicznego, zgadłeś - gratulujemy!


Rosnące wykorzystanie technologii w pracy ma ogromny wpływ na finanse. Jest on tak duży, że brytyjskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Biegłych Księgowych (ACCA) przewiduje, że zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów będzie wzrastać. Dyrektor finansowo-techniczny będzie odpowiedzialny za inwestowanie w rozwiązania technologiczne, a także za zarządzanie finansami. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ten trend za jakiś czas upowszechni się w całej Europie.


Jeszcze 10 lat temu trudno było sobie wyobrazić, że dyrektor finansowy będzie musiał znać zagadnienia związane z przetwarzaniem danych w chmurze, bezpieczeństwem cyfrowym czy realizacją usług on-line. Jednak, według firmy Gartner, działy IT w 39 procentach organizacji mają bezpośrednią styczność z osobami zarządzającymi działem finansowym. To przesunięcie odpowiedzialności oznacza, że dyrektor finansowy musi posiadać coraz większą wiedzę na temat zastosowań wykorzystywanych technologii i powinien potrafić precyzyjnie wskazać zwrot z inwestycji w tym obszarze.


Aby robić to skutecznie, dyrektorzy finansowi muszą coraz lepiej poruszać się w świecie innowacyjnych technologii, w których tkwi potencjał rozwoju firmy. Muszą rozumieć czynniki, które kształtują nasz sposób życia i pracy, takie jak pojawienie się nowych technologii, Internet Wszechrzeczy czy cyfrowa rewolucja przemysłowa. Dyrektor finansowy powinien także mierzyć zwrot z inwestycji, aby mieć pewność, że nowe rozwiązania informatyczne nie tylko pozwalają na osiąganie większych zysków czy wygenerowanie dodatkowych oszczędności, ale również stwarzają perspektywy rozwoju w długim okresie.


Szefowie działów finansowych będą również stawać przed koniecznością przyjrzenia się kwestiom bezpieczeństwa. Wadliwe działanie programów bezpieczeństwa może spowodować utratę danych klientów lub cennych informacji biznesowych, co dodatkowo grozi nałożeniem dotkliwych kar. Wiedza na temat przechowywania informacji zaczyna więc odgrywać coraz większą rolę. Jednak według firmy Gartner, zaledwie 18 procent specjalistów ds. finansów traktuje kwestie związane z bezpieczeństwem priorytetowo, jeśli chodzi o planowane w 2014 roku wydatki, pomimo że wśród swoich głównych celów wymieniają oni poprawę w zakresie analityki biznesowej i zarządzania wydajnością.


Większość dyrektorów finansowych przyznaje, że zakres ich obowiązków nie ogranicza się już jedynie do kierowania finansami - ich rola w organizacji ewoluowała na tyle, że obecnie stawiani są w centrum istotnych decyzji biznesowych. Dotyczy to między innymi inwestycji w rozwiązania informatyczne i bezpieczeństwo danych firmy. Dyrektor finansowy przyszłości to ktoś, kto potrafi wykorzystywać nowe technologie do podejmowania lepszych, w większym stopniu opartych na wiedzy decyzji biznesowych, które będą miały bezpośrednie przełożenia na wyniki firmy. Dotyczy to zarówno wprowadzenia zasad korzystania z urządzeń mobilnych, które ułatwiają wymianę informacji i wspierają handlowców w osiąganiu lepszych wyników sprzedaży, jak również wdrożenia kompleksowej zmiany systemu komunikacji między działami, biurami, krajami lub kontynentami w ramach organizacji. Dyrektorzy finansowi potrzebują gruntownej wiedzy na temat technologii i oferowanych przez nią możliwościach, aby umiejętnie kierować zmianami i realizować ogólnie rozumiane potrzeby firmy.