BUSINESS BYTES

Jak wykorzystać potencjał informacji

  • Opublikowano 4 lat(a) temu
  • 2 min lektury

Autor David McCandless

Data-journalist and information designer,

Autor: David McCandless.
David McCandless jest brytyjskim dziennikarzem zajmującym się danymi i projektantem architektury informacji. Prowadzi blog graficzny Information Is Beautiful i jest autorem nowatorskiej książki o tym samym tytule.


Informacje są powszechnie wykorzystywanie do zwiększania wydajności pracy. Ostatnio często powtarzanym wyrażeniem w biznesie jest „Big Data”. To relatywnie proste pojęcie związane z przetwarzaniem oraz organizowaniem danych i informacji stało się przyczyną rozwoju wielu znanych na całym świecie firm. Mimo ukierunkowanego na dane podejścia do biznesu, informacje nadal pozostają nie najlepiej wykorzystywanym zasobem.


Jeśli dane są prezentowane w niewłaściwy sposób, przekaz może być niejasny. Standardowe wizualizacje danych biznesowych, takie jak wykresy czy tabele, są zbyt często nieświadomie dodawane do raportów i prezentacji. Co ciekawe, nie tylko nie podnoszą ich wartości, ale mogą wyrządzić spore szkody.


Należy pamiętać, że informacje są przydatne tylko wtedy, gdy są prezentowane w sposób zrozumiały i ciekawy dla osób decyzyjnych oraz ułatwiają zaprojetownie dalszych działań. Efektywne wizualizacje danych mogą pomóc firmom w przekształceniu nieprzetworzonych, trudnych do zrozumienia liczb w istotne informacje. W skrócie — odpowiednia interpretacja i prezentacja danych może stać się najdoskonalszym narzędziem pracy i... naszym największym sojusznikiem.


Aby wizualizacja danych była efektywna, informacje muszą być samowystarczalne i przekazywać jasny komunikat. Muszą też być umieszczone w odpowiednim kontekście. Przykładowo raport na temat dochodów kwartalnych, mający postać listy miliardów euro jest przydatny tylko wtedy, gdy liczby zostaną zestawione z wynikami z poprzedniego roku, rezultatami osiąganymi przez konkurencję lub wskaźnikami dotyczącymi rynku jako całości. Oprócz tego należy pamiętać o prezentowaniu właściwych informacji. Osoba, która spróbuje zaprezentować ogólną sytuację, ale skupiając się na każdym najmniejszym szczególe, który udało jej się zdobyć, poniesie porażkę. Kierownictwo firmy musi mieć szybki dostęp do szczegółowych danych. Nie może pozwolić sobie na żmudne analizowanie fragmentarycznych zestawów liczb.


Jestem przekonany, że istotne informacje są źródłem sukcesów firm. Aby każda najmniejsza jednostka organizacji mogła czerpać z tego źródła, informacje muszą być dostępne dla wszystkich pracowników.


Dane dotyczące organizacji są zbyt cenne, aby powierzać je osobie, która nie wie, jak nimi zarządzać ani też jak je interpretować czy prezentować. Według mnie umiejętnie przedstawione informacje zapewniają znacznie lepszy obraz sytuacji niż jakikolwiek arkusz kalkulacyjny. Odpowiednio zaprojektowane infografiki mogą przekazywać komunikaty, inspirować i motywować o wiele skuteczniej niż standardowe wykresy słupkowe czy kołowe.


Należy zastanowić się, jaki jest najlepszy sposób przekazu i komunikowania się z daną grupą odbiorców.


Prawda jest taka, że atrakcyjnie zaprezentowane dane są doskonałym narzędziem niezależnie od profilu audytorium. Ilość dostępnych obecnie informacji przytłacza i czasem trudno sobie z nią poradzić, ale tylko zwięzłość, kontekst i atrakcyjny sposób prezentacji mogą pomóc przebić się przez szum komunikacyjny i wyróżnić spośród tysiąca innych komunikatów.