BUSINESS BYTES

Rosnąca rola dyrektora marketingu

  • Opublikowano 4 lat(a) temu
  • 2 min lektury

Zachowania klientów wywołały zmiany w strukturze zarządu wielu firm. Do tej pory dyrektorzy działów marketingu, finansów i IT mieli bardzo wyraźny podział kompetencji. Stawiali granice dokładnie wyznaczające zakres ich działań. Rewolucja nadeszła wraz z klientami, którzy korzystając z mediów społecznościowych, zyskali możliwość bezpośredniego wyrażania swojego stosunku do marki. Kadra kierownicza szybko zrozumiała, że musi zacieśnić wzajemną współpracę.


Dobry dyrektor marketingu może rozwinąć się dzięki komunikacji i współpracy z osobami zajmującymi się finansami i technologiami, ponieważ tylko w ten sposób jest w stanie uzyskać dogłębną wiedzę o funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa jako całości. To z kolei ma wpływ na sposób prowadzenia działań, ponieważ posiadane informacje pomagają skuteczniej realizować cele biznesowe.


Wielu organizacjom i dyrektorom marketingu nadal daleko jednak do takiego poziomu współpracy. O ile awans na stanowisko dyrektora generalnego może stanowić motywację dla niektórych dyrektorów marketingu, to jednak trudno będzie wspiąć się na szczyt, działając w pojedynkę.


Dyrektorzy marketingu mogą wiele nauczyć się od dyrektorów finansowych, ale tylko nieliczni korzystają z takiej szansy. Niedawno aż 90 procent kierowników działów marketingu przyznało, że nie współpracuje ze swoimi odpowiednikami z działów finansowych.


Uwzględnienie ich w planowaniu kampanii marketingowych może przynieść firmie wymierne korzyści, m.in. pomóc w wykazaniu wartości i zwrotu z inwestycji. Dział finansowy może przyczynić się do stworzenia jasnych kryteriów oceny sukcesu kampanii i dostosować kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) marketingowej do ambicji reprezentowanych przez poszczególne strony — to ważny krok dla dyrektorów marketingu, którzy chcą wspierać i rozwijać działalność biznesową.


Do poprawy swojej pozycji na poziomie zarządu z pewnością przyczyni się również rozwój współpracy ze specjalistami w dziedzinie technologii. Dyrektorzy marketingu zyskują dzięki temu możliwość lepszego wykorzystania danych o klientach, co pozwala podjąć skuteczniejsze działania i poprawić wyniki. Gdy kierownictwo działów marketingu i technologii współpracuje ze sobą, zwiększa się prawdopodobieństwo prześcignięcia pod względem przychodów i zysków inne firm, w których taka współpraca nie funkcjonuje najlepiej.


Dyrektorzy marketingu nie mogą pozwolić na to, aby zaszufladkowano ich jako specjalistów. Muszą być strategami w biznesie, którzy na pierwszym miejscu stawiają realizowanie celów biznesowych, a dopiero później marketingowych. Jeśli będą kierować się tą zasadą, będą potrafili aktywnie łączyć interesy działu ze wspieraniem ogólnej działalności biznesowej firmy. 63 procent szefów marketingu już teraz regularnie informuje dyrektorów generalnych o strategii biznesowej. Nie ma powodu, dla którego pozostała jedna trzecia nie miałaby aktywnie wspierać CEO.


Zastanów się, kiedy ostatnio dyrektor generalny potrzebował Twojej pomocy. Jeśli chcesz wprowadzać zmiany, pomagać w kształtowaniu i realizowaniu celów firmy, bliższa współpraca z CIO i CFO zapewni Ci wiedzę i informacje, których z pewnością będziesz potrzebować, aby osiągnąć sukces.