BUSINESS BYTES

Przekształcaj dane w wiedzę

  • Opublikowano 3 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Nieprzetworzone dane w zasadzie nie mają żadnej wartości dla firm. Jednak nie powstrzymuje ich to  przed gromadzeniem coraz większych ilości informacji i liczb. Przyczyna jest prosta — każda firma, która jest w stanie przekształcić dane w przydatną wiedzę, ma większą szansę na sukces niż konkurencja.

Celem współczesnych organizacji stało się przełożenie nieprzetworzonych, nieposiadających żadnej struktury danych, czyli danych masowych („Big Data”), na „small data”, a następnie — na praktyczną wiedzę. Na ten trójetapowy proces składają się gromadzenie, analizowanie, a następnie wykorzystanie danych w strategii biznesowej.

Przykłady pokazuj, że dla wielu organizacji ta droga jest kręta i wyboista. Według raportów Capgemini — międzynarodowej firmy doradczej — ponad połowa (59 procent) dyrektorów uznaje dane za kluczowy komponent wartości rynkowej, a mimo to niemal dwie trzecie (65 procent) przyznają, że ich firma powinna zacząć stosować nowe narzędzia analityczne, aby utrzymać konkurencyjność.

Ogólnoświatowe badania sugerują, że wiele organizacji nie radzi sobie z przetwarzaniem danych. O ile gromadzenie informacji nie sprawia większych trudności, o tyle niektóre przedsiębiorstwa mają problemy z ich analizowaniem i pozyskiwaniem przydatnej wiedzy. Jej brak prowadzi natomiast do tego, że wielu dyrektorów rezygnuje z konkurowania z innymi organizacjami.

Według badań Capgemini 64 procent dyrektorów uważa, że dane masowe przesuwają tradycyjne granice biznesu i otwierają branżę na nowych dostawców. Więcej niż jedna czwarta (27 procent) liderów biznesu dostrzega pojawienie się nowych konkurentów z innych branż, a 53 procent spodziewa się konkurencji ze strony firm rozpoczynających działalność, które posiadają istotne dane.

Jednym z bardziej wyrazistych przykładów jest Uber, nowa firma z branży transportowej, która używa statystycznej analizy regresji procesów do analizowania demografii okolicy. Uber wykorzystuje informacje do określania fluktuacji zapotrzebowania na usługi oraz wpływu na ceny i zadowolenie klientów. Wiedza, jaką uzyskuje ta firma, pozwoliła jej na konkurowanie z tradycyjnymi specjalistami w dziedzinie transportu, a w wielu przypadkach również na pokonanie ich.

Organizacje stające przed nowymi wyzwaniami muszą wprowadzić analizę biznesową i dostosować swoją długoterminową strategię. Dla tradycyjnych przedsiębiorstw komunalnych nowe wyzwanie stanowi Nest — inteligentny termostat firmy Google. Przedsiębiorstwo British Gas podjęło wyzwanie technologiczne i wykorzystało informacje pochodzące z analizy biznesowej do stworzenia domowego urządzenia grzewczego o nazwie Hive, które nadal doskonali.

Dostęp do analiz może zmienić cały sektor, czego przykładem jest błyskawiczna, prowadzona przez IT transformacja branży usług finansowych. Informacje pozyskiwane w czasie rzeczywistym pozwalają czołowym firmom na zwiększenie szybkości zawierania transakcji elektronicznych. Według specjalistów ze State Street, którzy zajmują się sektorem finansowym, jakość informacji jest na tyle wysoka, że 64 procent firm uważa, że może na ich podstawie tworzyć skuteczne strategie handlowe, a zaledwie 53 procent organizacji nie przetwarza danych w takim zakresie.

Wniosek jest bardzo prosty — niezależnie od przedsiębiorstwa i sektora potrzeba uzyskiwania praktycznej wiedzy na podstawie gromadzonych informacji ciągle rośnie. Analiza nieprzetworzonych danych już teraz ma krytyczne znaczenie. W przyszłości może nie tylko pomóc firmie w konkurowaniu na rynku, ale i zagwarantować jej przetrwanie.


[Źródła]

http://www.prnewswire.com/news-releases/new-global-study-by-capgemini-and-emc-shows-big-data-driving-market-disruption-leaving-many-organizations-fearing-irrelevance-300047775.html

http://www.datanami.com/2015/03/17/how-startups-are-using-big-data-tech-to-disrupt-markets/

http://www.zdnet.com/article/if-you-dont-fail-you-arent-innovating-how-to-keep-tech-staff-engaged-and-customers-happy/

http://www.statestreet.com/content/dam/statestreet/documents/Articles/DataFullReport.pdf