BUSINESS BYTES

Dylemat dyrektora IT: Gwałtowna zmiana czy stopniowe doskonalenie?

  • Opublikowano rok temu
  • 3 min lektury

W świecie idealnym dyrektor IT miałby gotową wizję strategii, zanim rozpocząłby przekształcanie organizacji, tak aby stała się bardziej responsywna, kreatywna i ukierunkowana na klienta. W rzeczywistości jednak zmiany w zakresie IT nazbyt często zależą od bieżących problemów, a nie długoterminowych wyzwań.

O ile firma chciałaby korzystać z wielu różnych technologii cyfrowych, w tym mobilnych, chmurowych i analizy biznesowej, o tyle próby transformacji zwykle są paraliżowane przez dotychczasowe problemy IT. Niełatwo przejść do stanu, w którym zasoby są dostępne na żądanie i nie są ograniczane przez poprzednie konfiguracje (np. gdy wiele z systemów produkcyjnych nadal opera się na tradycyjnej sieci przedsiębiorstwa).

Z tym wyzwaniem dyrektorzy ds. informatyki muszą się zmierzyć. Ze wszystkich rzeczy związanych z biznesem to technologia ma największy potencjał do zrewolucjonizowania procesów operacyjnych, zwiększenia zadowolenia pracowników i zyskowności.

Wielu dyrektorów IT będzie przyglądać się potrzebom związanym z transformacją cyfrową i dostrzegać ograniczenia starych systemów. Jaka droga do transformacji IT jest w ich przypadku najlepsza? Czy powinni wybrać małe kroki, które nie zakłócą działalności biznesowej, czy lepiej zmienić wszystko naraz?

Opinie co do najlepszej strategii są różne. O ile niektórzy wierzą, że warto zaczynać wszystko od nowa, ostrożniejsi dyrektorzy przedstawiają przekonujące argumenty dotyczące kosztów, zakłóceń i możliwych przestojów. W wielu przypadkach to dyrektor IT i jego dział muszą upewnić się, że korzyści z innowacji technologicznych są odpowiednio realizowane.

W związku z rozwojem znaczenia działań IT dyrektorzy IT zajmują wyjątkową pozycję w większości organizacji i mają doskonały ogląd wszystkich operacji przedsiębiorstwa. Zapewnia im to wiele punktów kontaktu z jednostkami biznesowymi i klientami. Ta interaktywność powinna być punktem wyjścia dla transformacji firmy. Rozmawiając z osobami odpowiedzialnymi za kluczowe działania firmy, dyrektorzy IT mogą uzyskać informacje o tym, jakie nowe systemy należy wdrożyć i kiedy.

Wprowadzanie zmian jest jednak trudne. Jak wspomniano wcześniej, główne systemy produkcyjne są podstawowymi elementami codziennych operacji. Eksperymentowanie z technologiami, które mogą zakłócać pracę, bez ryzyka wpływu na procesy biznesowe, nie jest łatwe.W każdej organizacji może znaleźć się zamknięta grupa ludzi, którzy są negatywnie nastawieni do nowych pomysłów i zmian. Zamiast zniechęcać się, dyrektorzy IT muszą przyjąć rolę przedsiębiorców, którzy potrafią „sprzedać” wartość zmian i upowszechniać informacje o korzyściach biznesowych. Powinni szybko i sprawnie rozważać wprowadzenie innowacyjnych pomysłów w życie, ale jednocześnie nie mogą obawiać się błędów.

Kierownictwo IT powinno podchodzić do każdego wewnętrznego projektu tak, jak przedsiębiorca do nowej inwestycji. Zamiast skupiać się na ryzyku zakłóceń działalności, jakie wiąże się z technologiami cyfrowymi, należy rozmawiać o możliwości zastąpienia niewydajnych, przestarzałych procesów.

Gwałtowna zmiana w zakresie technologii IT daje szansę na osiągnięcie szerszych celów strategicznych, które mogą przekształcić dotychczasową działalność operacyjną. Zamiast ciągle planować kolejne małe kroki, firmy powinny zebrać się na odwagę, aby pozbyć się starych struktur i ponownie nauczyć się dążyć do celów zgodnie z wizją transformacji.

Jeśli dyrektorzy IT przekonają innych pracowników w przedsiębiorstwie, mogą stworzyć strategię transformacyjną eliminującą problemy związane z przestarzałymi technologiami i pozwalającą na pełne wykorzystanie usług i systemów cyfrowych.[Źródło]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/