BUSINESS BYTES

Nawet niewielka ilość danych może stanowić duże wyzwanie

  • Opublikowano 2 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Organizacja badawcza IDC twierdzi, że rozmiar cyfrowego uniwersum podwaja się co dwa lata, a w latach 2013–2020 zwiększy się aż 10-krotnie — z 4,4 do 44 bilionów gigabajtów.

Być może łatwiej będzie wyobrazić sobie te liczby, jeśli ilość przechowywanych informacji zostanie porównana do stosu tabletów iPad Air. Obecnie zajmowałby on dwie trzecie odległości między Ziemią a Księżycem. Do 2020 r. ilość ta zwiększy się do 6,6 takiego stosu.

Danych masowych będzie błyskawicznie przybywać, na co wpływ mają między innymi Internet Rzeczy (ang. „Internet of Things”) i rozwijający się rynek akcesoriów technologicznych, które łączą czujniki zbierające dane z siecią. Wszyscy starają się wyodrębnić istotne informacje z tej masy danych, nieposiadającej konkretnej struktury. Należy jednak pamiętać, że duże nie zawsze znaczy dobre.

Choć nie wydaje się to oczywiste, kluczem do zrozumienia problemów biznesowych są „small data” — informacje potrzebne do określania sytuacji, wyselekcjonowane na podstawie analizy z danych masowych  . Skupienie się na szczegółach pozytywnie wpływa na wydajność, ponieważ to właśnie takie informacje umożliwiają reagowanie na bieżące trendy.

Aby odnieść sukces, liderzy cyfrowi muszą pomóc pracownikom wykorzystywać te wnioski. Pozwoli to podnieść poziom konkurencyjności firmy i jakość obsługi klienta. Ta pomoc powinna skupiać się na czterech kluczowych obszarach: popycie, analizie, prezentacji i doskonaleniu.

Po pierwsze, należy pogodzić się z tym, że nie da się zmierzyć tego, czego nie można zrozumieć i przestać skupiać się nadanych masowych. Liderzy cyfrowi powinni spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi współpracownikami, aby zespół IT mógł bardziej szczegółowo poznać cele firmy.

Problemy biznesowe należy uwzględnić na etapie analizy. Zastanów się, jak organizacja gromadzi dane i w jaki sposób narzędzia analityczne mogłyby pozyskiwać informacje z ogromnych systemów i baz danych. Pracuj z innymi zaangażowanymi osobami nad badaniem konkurencyjności, aby dostosować projekty analizy biznesowej prowadzone przez zespół IT do długoterminowych celów większej organizacji.

Następnie opracuj odpowiednią prezentację, np. zestawienie najważniejszych informacji (ang. „dashboard”), która umożliwi przekazanie istotnych danych kadrze zarządzającej. Zaprezentuj szczegóły dotyczące mniej więcej dziesięciu czynników, takich jak globalna sprzedaż, przepływ zamówień i zadowolenie klientów, które wpłyną na sposób działania firmy teraz i w przyszłości. Reasumując — używaj „small data” do upraszczania i objaśniania procesów biznesowych. Zamiast polegać na szeroko zakrojonych kampaniach, specjaliści ds. marketingu powinni współpracować z kierownictwem IT w celu określenia sposobu pozyskiwania danych ze źródeł dostępnych w całej firmie. Skupiając się na małych trendach i drobnych szczegółach, firmy mogą określić, którzy klienci są ważni i jakie produkty prawdopodobnie będą kupować.

„Small data” mogą również służyć do doskonalenia wewnętrznych procesów i usprawniania komunikacji. Dzięki nim pracownicy z całej organizacji mogą współpracować i wzajemnie korzystać ze swojej wiedzy. Bazując na doświadczeniach różnych działów, firma może zacząć rozwiązywać większe problemy, takie jak trudności z pozyskaniem wykwalifikowanych pracowników czy zaniedbanie procesów związanych z obsługą klienta.

Gdy zespół IT dopracuje już podejście do „small data”, należy stworzyć pętlę informacyjną. Umożliwi ona współpracę z innymi osobami i pozwoli określić, jak cele będę się zmieniać w przyszłości. To z kolei pozwala na elastyczne dostosowywanie założeń do  ewoluujących potrzeb.

Ilość przechowywanych danych rośnie w takim tempie, że praca nad projektami nigdy się nie kończy. Niemniej, dzięki stworzeniu strategii dotyczącej „small data” liderzy cyfrowi będą mogli zagwarantować, że ich firma zawsze będzie o krok przed konkurencją.