BUSINESS BYTES

Edukacja w erze informacji

  • Opublikowano 3 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Sposoby kształcenia zmieniają się nie do poznania — nauka ma teraz bardziej osobisty charakter, który w większym zakresie opiera się na współpracy. Technologie informacyjne determinujące błyskawiczny przepływ informacji i danych powodują, że mamy obecnie do czynienia z upowszechnieniem się nowego modelu uczenia. W mniejszym stopniu wiąże się on z nadzorowanym nauczaniem w klasach — jest sprawniejszy, bardziej elastyczny i lepiej dostosowany do potrzeb.

W praktyce oznacza to, że uczniowie mają większy wybór. Nie trzeba już czekać na to, aż inna osoba zwróci ważny tekst do biblioteki, skoro w e-bibliotece wszystko jest dostępne od ręki i nie wymaga wychodzenia z domu. Dodatkowo współpraca między uczniami jest łatwiejsza, wymaga tylko połączenia z Internetem i kamery internetowej. Zniknęły ograniczenia przestrzenne — do współpracy i wspólnej edukacji używane są nawet aplikacje mobilne, takie jak WhatsApp. Mimo że nawet w obecnym kształcie wygląda to bardzo dobrze, sprawność działania nie jest jedyną zaletą cyfrowego modelu edukacji przyszłości.

Podnoszenie jakości

Technologia zapewnia uczniom i nauczycielom bezproblemowy dostęp do materiałów, odgrywając zasadniczą rolę w zmianie ich oczekiwań. To z kolei determinuje zachowania dostawców rozwiązań informatycznych, którzy oferują usługi na coraz wyższym poziomie. Technologie chmurowe i dostęp do danych w czasie rzeczywistym oznaczają, że nauczyciele zyskują wgląd we wszystkie informacje o uczniach i ich postępach z każdego miejsca z dostępem do sieci. Nauczyciele nie muszą już polegać na często niedokładnych i nazbyt uproszczonych ocenach z egzaminów. Mogą monitorować pracę uczniów na bieżąco, aby określić ich słabe i mocne strony oraz dobrać najlepszy dla nich sposób nauki. W dłuższej perspektywie daje to możliwość stworzenia spersonalizowanych planów nauczania każdego ucznia.

Optymalizowanie procesów

Usprawnienie administracyjnego obszaru szkolnictwa nie brzmi nowocześnie, ale ma ogromne znaczenie dla kierownictwa i umożliwia instytucjom równoważenie wydatków. Dzięki odpowiednim inwestycjom technologicznym można uprościć i usprawnić m.in. systemy pamięci masowych i archiwizacji, automatyzację obiegu informacji, generowanie formularzy, zachowywanie zgodności z przepisami czy komunikację z uczniami i rodzicami. O ile w krótkim okresie usprawiedliwienie kolejnych wydatków może być trudne, o tyle w perspektywie długoterminowej zwrot z inwestycji może przynieść wymierne korzyści finansowe, a przede wszystkim systemowe.

Mobilność uczniów

Upowszechnianie się rozwiązań mobilnych, strumieniowe przesyłanie danych i zapotrzebowanie na stałą łączność determinuje modernizację infrastruktury IT w instytucjach edukacyjnych. Na poziomie procesów biznesowych należy włączyć w to jednak także działania administracyjne dotyczące samych uczniów — od przyjęcia do ukończenia szkoły.

Na poziomie „konsumenckim” bezpieczne i sprawne zarządzanie informacjami o uczniach i studentach poprawia nie tylko ich doświadczenia w obcowaniu z systemem, ale również ułatwia procesy, np. przenoszenia się między wydziałami, zmiany kursów lub podejmowania dalszej nauki w innych miejscach. Technologie chmurowe dają im bezprecedensową szansę na współpracę z nauczycielami i sobą nawzajem za pośrednictwem kanałów takich jak media społecznościowe. Według ostatniego badania IDC 33% przedstawicieli kadry kierowniczej z instytucji edukacyjnych w Europie Zachodniej używa obecnie mediów społecznościowych do wspomagania nauczania w ich organizacjach, a masowe, otwarte kursy online (ang.Massive Open Online Course — MOOC) mogą zapewnić najwyższy poziom wykształcenia każdemu, kto ma dostęp do łącza internetowego, w wielu przypadkach bezpłatnie.

Edukacja skłania się ku modelowi nauczania na żądanie i w coraz większym stopniu opiera się na współpracy. W związku z tym kierownictwo instytucji edukacyjnych musi zastanowić się, jak sprawniej zarządzać obiegiem informacji w ramach uczelni, zarówno na poziomie nauczycielskim, jak i administracyjnym.

Wyraźnie widać, że technologia odegra kluczową rolę w kształtowaniu się edukacji przyszłości. Instytucje starają się zmaksymalizować swoją konkurencyjność — przyciągają studentów zagranicznych, komunikują się z potencjalnymi partnerami biznesowymi, nawiązują kontakty z absolwentami. Tak więc zarządzanie informacjami odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu ładu operacyjnego, który w erze dominacji nowych technologii daje nieograniczone wręcz możliwości rozwoju. Istnieją ogromne szanse na poprawienie efektywności w wielu obszarach związanych ze wspieraniem uczelni, studentów i uczniów, a wyższa jakość edukacji i mniej prac administracyjnych to przecież lepsze doświadczenia studentów.