BUSINESS BYTES

Czy zmiana to nowy standard?

  • Opublikowano 2 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Żyjemy w świecie nieustannych przemian, w którym dowolny poziom pewności przy planowaniu działań biznesowych jest trudny do osiągnięcia.

Zbieżność czynników — gospodarczych, cyfrowych i społecznych — jest znakiem ery transformacji. Kryzys ekonomiczny, który rozpoczął się w 2008 r., doprowadził do destabilizacji tradycyjnych modeli gospodarczych i upadku wielu instytucji finansowych i firm z innych branż.

To skłoniło przedsiębiorców do zrewidowania dotychczasowych, tradycyjnych modeli funkcjonowania przedsiębiorstw i wdrożenia technologii cyfrowych. Innowacje możliwe dzięki technologiom IT — które podkopały już tradycyjną hierarchię w branży medialnej, np. w przypadku dystrybucji gazet czy muzyki — zaczęły stawać się coraz powszechniejsze w innych branżach.

Firmy, takie jak Uber i Airbnb, zaczęły stosować innowacyjne platformy oprogramowania, aby zapewniać klientom usługi o wysokiej jakości i dostępności. Wartość takich firm gwałtownie wzrosła, w przeciwieństwie do przedsiębiorstw działających w modelu tradycyjnym i opierających się na fizycznych zasobach.

Ale zmieniła się też sama branża technologiczna. Zamiast współpracować z niewielką liczbą dostawców zewnętrznych w ramach umów długoterminowych, dyrektorzy ds. informatycznych mogli zacząć korzystać z wielu źródeł zasobów IT, opartych np. na kilku mniejszych dostawcach usług chmurowych.

Z panującego w okresie przejściowym chaosu ekonomiczno-technologicznego wyłonił się świat, w którym „zmiany” stały sięnowym standardem. W związku z tym kierownicy IT muszą uważniej przyglądać się nowym trendom i szansom oraz reagować na nie jeszcze szybciej.

Opracowanie strategii umożliwiającej dostosowywanie się do ciągłych zmian nie jest łatwe. Czołowi dyrektorzy muszą działać elastycznie, jednocześnie oglądając się przez ramię na konkurencję, oraz patrzeć przed siebie – poszukując kolejnych sposobów na osiągnięcie przewagi rynkowej.

Zamiast skupiać się na wewnętrznych potrzebach , kadra zarządzająca powinna śledzić opinie klientów. Zgodnie z sugestiami agencji Forrester rozpoczyna się era klienta, charakteryzująca się zawyżonymi oczekiwaniami konsumentów w stosunku do usług i jakości obsługi.

Badania agencji Forrester zlecone przez firmę Canon sugerują, że wiodące firmy zaczynają zauważać, że czynnikiem, który naprawdę pozwoli wyróżnić się na rynku, jest doświadczenie klientów. Aż 51 procent przedstawicieli kadry kierowniczej uważa zadowolenie klientów za najważniejszy wskaźnik sukcesu nowych kanałów komunikacyjnych i technologii, ale też większość przedsiębiorstw uważa, że stają im na drodze wewnętrzne ograniczenia biznesowe.

Liderzy biznesowi muszą mieć przygotowany mechanizm radzenia sobie ze stałymi przekształceniami. Forrester sugeruje, że struktury, relacje partnerskie i modele biznesowe nadal będą się zmieniać wraz z rozwojem firm i rynków. Agencja uważa, że aby systematycznie poprawiać doświadczenia klientów, dyrektorzy muszą nauczyć się kontrolować skomplikowane środowisko partnerów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Utrzymanie efektywności biznesowej przedsiębiorstwa w czasach nieustannych zmian jest dużym wyzwaniem. To test, który kierownictwo wyższego szczebla musi przejść. Nie ma się co łudzić, że wszystko wróci do poprzedniego stanu – liderzy biznesowi w czasach transformacji cyfrowej muszą nauczyć się przewidywać to, co trudne do przewidzenia.