BUSINESS BYTES

W jaki sposób pracownicy mogą wpływać na bezpieczeństwo danych?

  • Opublikowano 4 lat(a) temu
  • 2 min lektury

Technologie biurowe nadal wykorzystywane są w ograniczonym stopniu. Wpływa to nie tylko na wysokość zwrotu z inwestycji, ale również zagraża bezpieczeństwu informacji. Mimo że technologia stanowi podstawowy element każdego systemu ochrony informacji, nie wolno zapominać o roli, jaką odgrywają w nim ludzie.


Bezpieczeństwo powinno być jednym z priorytetów działów IT. Należy przy tym pamiętać o konieczności edukowania pracowników i uświadamiania im, jak ważne jest zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Skupiony na technologii biznesowej, spójny wewnętrzny program szkoleniowy może pomóc w zapobieganiu potencjalnie szkodliwym i kosztownym wyciekom danych. Nigdy nie należy zakładać, że pracownicy wiedzą, które informacje mają krytyczną wartość dla organizacji.


Większość pracowników wierzy, że ich organizacja podejmuje odpowiednie działania, aby zagwarantować bezpieczną obsługę informacji, ale badania pokazują, że nie zawsze tak jest. Odpowiedzialność za ochronę danych spoczywa na pracownikach wszystkich szczebli, natomiast zadaniem działu informatycznego jest stworzenie kultury i środowiska opartego na bezpieczeństwie, w którym pracownicy są czujni i świadomi zagrożeń.


Ta kwestia jest szczególnie problematyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę takie czynniki, jak rosnąca popularność pracy mobilnej czy łatwy dostęp do osobistych usług w chmurze. Podczas gdy dział IT zastanawia się nad odpowiednim modelem, wybierając pomiędzy wdrożeniem zasad BYOD („bring your own device” — przynieś swoje urządzenie) a CYOD („choose your own device” — wybierz swoje urządzenie), wielu pracowników niecierpliwi się i bierze sprawy we własne ręce, nie stosując się do ogólnych zaleceń. Dobrze oddaje to hasło SYOD („smuggle your own device” — przemyć swoje urządzenie). Pracownicy muszą rozumieć potencjalne skutki swoich działań, a najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest wyjaśnianie im, dlaczego dane są tak cenne.


Komunikat dla osób podejmujących decyzje dotyczące rozwiązań informatycznych jest jasny. Pracownicy stanowią pierwszą linię obrony w systemie bezpieczeństwa firmy, zwłaszcza w dobie ciągłego rozwoju technologii cyfrowych. Organizacje powinny słuchać swoich pracowników, zapewniać im potrzebne szkolenia i traktować bezpieczeństwo z należną uwagą.