BUSINESS BYTES

Digital Disruption, czyli rewolucja... biznesowa

  • Opublikowano rok temu
  • 3 min lektury

Nowe technologie zmieniają dzisiejszy biznes szybciej – i w większym stopniu – niż kiedykolwiek wcześniej. Big Data, Cloud Computing, sieci społecznościowe, upowszechnienie rozwiązań mobilnych – to tylko niektóre przykłady opartych na technologiach IT zjawisk, których połączenie może wpłynąć na diametralne przekształcenie szeregu procesów biznesowych. Nie jest to jednak wyłącznie kwestia przyszłości – te zmiany dokonują się na naszych oczach.

Nowe oblicze biznesu

Dostępność informacji, nowych form komunikacji z partnerami i klientami, a także pojawiające się licznie innowacje technologiczne otwierają drogę do zupełnie nowych modeli biznesowych, rodzajów usług lub produktów, form ich sprzedaży czy dystrybucji, a także – sposobów interakcji z odbiorcami.

We wdrażaniu innowacji przodują najmniejsze firmy – startupy oraz małe podmioty, charakteryzujące się relatywnie niską inercją. Mniejsze organizacje mogą korzystać dziś – na przykład za sprawą modelu chmury obliczeniowej – z rozwiązań, które kiedyś wydawały się wprost nieosiągalne. Mowa tu także o systemach zarezerwowanych dotąd jedynie dla największych przedsiębiorstw, często stanowiących jeden z filarów ich działania. Co więcej, praktyka pokazuje, że małe firmy bardzo efektywnie wywierają presję konkurencyjną na największe organizacje – i to w skali globalnej. Te zaś, stawiając czoła ostrej biznesowej  rywalizacji, muszą umiejętnie i elastycznie dostosowywać swoje procesy biznesowe do potrzeb klientów niezależnie od skali działania.

Na dużą skalę

Ostatecznie, zjawisko określane mianem digital disruption, co w wolnym tłumaczeniu oznacza cyfrową rewolucję, prowadzi do szerokich, powszechnych zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Kolejne innowacje, wykorzystane w umiejętny sposób, często zmieniają reguły działania w całych branżach – zwykle z korzyścią dla klientów. Jako przykład tego typu pozytywnej zmiany eksperci często wskazują na firmę Uber, której model biznesowy – oparty na połączeniu mechanizmów społecznościowych i technologii mobilnych - najwyraźniej rozpoczął rewolucję na rynku usług przewozu osób.

Warto pamiętać, że cyfrowa transformacja nie musi dotyczyć wyłącznie pojedynczych podmiotów biznesowych. Doświadczenia rynków zachodnich pokazują, że digital disruption może dotyczyć całych sieci, współpracujących organizacji, które wspólnie i przy użyciu nowych technologii są w stanie zaoferować odbiorcom zupełnie nową wartość.

Paradoksalnie, zjawisko digital disruption choć zauważalne, nadal jest niedoceniane. Z analiz przeprowadzonych niedawno przez Global Center for Digital Business Transformation wynika, że w niemal co drugiej firmie (45%) brakuje przekonania, że cyfrowa rewolucja wymaga zaangażowania na poziomie zarządu. Te same badania pokazują, że w perspektywie najbliższych 5 lat cyfrowa transformacja statystycznie przyczyni się do załamania działalności 2 na 5 firm. Wniosek jest prosty – do cyfrowej rewolucji trzeba się przygotować, a jeszcze lepiej – poszukać pomysłu, jak ją zainicjować we własnym segmencie rynku.