BUSINESS BYTES

Wizualizacja danych, czyli o tym jak opowiedzieć historię bez słów

  • Opublikowano 3 lat(a) temu
  • 3 min lektury

Czy wizualizacja danych stanowi dla profesjonalistów zaawansowane narzędzie do efektywniejszego przekazywania ważnych komunikatów? Informacje są powszechnie wykorzystywanie w pracy do zwiększania wydajności, a dyrektorzy generalni doskonale znają diagramy i wykresy słupkowe. Żaden raport roczny nie może obyć się bez wykresu słupkowego prezentującego wzrost przychodów. Niestety, w przypadku wielu firm jest to najbardziej zaawansowane narzędzie, a przecież można używać znacznie lepszych. Dobra wizualizacja danych jest korzystna dla wszystkich działów.

Istnieje powód, dla którego zespoły kierownicze poświęcają czas na zdobywanie nowych umiejętności w zakresie wizualizacji danych. Nadejście danych masowych („big data”) i napływ informacji spowodowały zwiększenie objętości raportów rocznych. Wiele z nich ma teraz postać opasłych tomów pełnych skomplikowanych terminów i liczb. W związku z tym specjaliści należący do kadry kierowniczej powinni zacząć prezentować informacje w bardziej przejrzysty graficznie sposób, tak aby były łatwiejsze do zrozumienia, a co najważniejsze — przydatne.

Za przykład można wziąć jeden z problemów, przed którym często stają dyrektorzy finansowi, czyli przedstawienie relacji między różnymi czynnikami w przedsiębiorstwie. W jaki sposób inwestycje w ekologiczne technologie wpływają na społeczności w których działa firma? Jaki wpływ mają zmiany na poziomie wydatków na badania i rozwój na ewolucję produktów? Jaki związek ma pozyskiwanie klientów i generowanie przychodów na różnych terytoriach, na których firma prowadzi działalność? Odpowiedź na takie skomplikowane pytania nie musi być złożona. Wystarczy dobrze zaprojektowana grafika, aby przekazać to, co trudno wyrazić samymi słowami.

Sztuka wizualizacji jest cenna nie tylko ze względu na możliwość przekazywania informacji zewnętrznym odbiorcom. Coraz częściej firmy przyjmują łączne podejście do procesów zarządzania informacjami. W związku z tym więcej informacji jest komunikowanych również wewnątrz przedsiębiorstw. Jeśli personel firmy nie będzie rozumieć prezentowanych danych, nie będzie mógł skorzystać z przekazu.

Od czego więc musi zacząć specjalista w dziedzinie finansów, który chce opanować umiejętności z zakresu wizualizacji danych?

Pierwszym krokiem jest uznanie, że obrazy są takim samym środkiem przekazu, jak słowa i liczby. Osoby, które doskonale radzą sobie z wizualizacją, nie używają obrazów tylko jako dodatków do słów i liczb. Traktują je jako zupełnie nowy język, który rządzi się własnymi prawami.

Nie można sprowadzać każdej ilustracji do wykresu słupkowego. Wizualizacja posługuje się zróżnicowanymi elementami, tak samo jak światy liczb i słów. Warto wykorzystywać coś więcej niż tylko wykresy i diagramy.

Dane są ważne dla każdego dyrektora generalnego, a zrozumienie, jak należy je prezentować, ma kluczowe znaczenie dla efektywnego przekazu informacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.  Osoby tworzące najlepsze wizualizacje wiedzą, że dane muszą opowiadać historię. Stawiają się więc na miejscu odbiorcy i pozwalają, aby informacje mówiły same za siebie, kreśląc wyraźny obraz sytuacji. Nie komplikują go poprzez dodawanie nieistotnych statystyk czy cytatów, ponieważ w ten sposób główny komunikat przestaje być widoczny. Odpowiednia prezentacja sprawia, że dane stają się bardzo skutecznym narzędziem i przedstawiają pełny obraz bez użycia słów.