BUSINESS BYTES

CIO — ewolucja lub zagłada

  • Opublikowano 4 lat(a) temu
  • 1 min lektury

Niektórzy twierdzą, że rola CIO przestaje mieć znaczenie. Do tej pory dyrektorzy ds. IT odpowiadali za tworzenie strategii rozwoju informatycznego i kontrolowanie powiązanych z nią wydatków w całej organizacji. Jednak obecnie dokonuje się pewne przesunięcie w tym zakresie — coraz częściej wpływ na decyzje związane z IT mają pracownicy różnych szczebli zatrudnieni także w innych działach i kadra zarządzająca. . Przykładem dokonujących się zmian może być rosnące zainteresowanie dyrektorów marketingu (CMO) rozwiązaniami do automatyzacji kampanii. Według agencji Gartner decyzje coraz rzadziej są podejmowane przez zarząd, a coraz częściej leżą w gestii działów, przy czym tempo tych zmian jest alarmujące. Forrester przewiduje, że „udział projektów IT realizowanych głównie lub wyłącznie przez działy IT spadnie z 55 procent w 2009 r. do 47 procent w 2015”. Wygląda więc na to, że tradycyjna rola CIO rzeczywiście może być zagrożona.


Analitycy IDC uspokajają jednak, że pozycja CIO jest nadal ważna, a ci dyrektorzy, którzy się rozwijają, mogą nawet stać się liderami w swoich organizacjach. Ta stopniowa transformacja może mieć wiele form, ale najważniejsze jest w niej odejście od czysto technologicznego podejścia na rzecz promowania korzyści biznesowych wynikających ze stosowania technologii. To połączenie wiedzy eksperckiej w zakresie technologii ze strategicznym podejściem do zarządzania może uratować CIO przed utratą steru.


W każdej organizacji istnieje wiele obszarów wymagających wsparcia CIO. Jednym z możliwych do zidentyfikowania wyzwań może być nadmiar informacji. W ostatnich latach w branży IT często mówiło się o „big data” czyli danych masowych. Popularność tematu nie przełożyła się jednak na konkretne kompetencje — wciąż wiele firm z różnych sektorów nie może poradzić sobie z zarządzaniem informacjami. Dyrektorzy ds. IT powinni więc skorzystać z tej okazji i pokazać, jak nowe obszary rozwoju, np. zaawansowane rozwiązania analityczne, mogą pomóc takim firmom w obsłudze rosnących zbiorów danych.


CIO mogą zaprezentować swoje prawdziwe możliwości, wykraczając poza zwykłe zarządzanie dużymi i złożonymi zestawami danych i pokazując, jak pozyskiwane informacje można wykorzystać do osiągnięcia szeroko rozumianych korzyści biznesowych. CIO, którzy chcą należeć do opisanego przez IDC grona nowoczesnych liderów, muszą dostosowywać się do zmian  i rozwijać w takim samym tempie, jak ich stale ewoluujące przedsiębiorstwa. W związku z tym muszą dążyć do wprowadzenia udoskonaleń i pokazywać, jak efektywne zarządzanie informacjami może pomóc w usprawnieniu procesów roboczych, przyczyniając się do zwiększenia wydajności i produktywności w całej firmie.