BUSINESS BYTES

Czy technologia może zmienić kierunki w służbie zdrowia XXI wieku?

  • Opublikowano 3 lat(a) temu
  • 4 min lektury

Sektor służby zdrowia znalazł się w punkcie krytycznym. Populacja Unii Europejskiej starzeje się. Według aktualnych prognoz Komisji Europejskiej do 2015 roku liczba osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie o 72%. Oznacza to, że za 35 lat niemal jedna trzecia populacji będzie zbliżać się do wieku emerytalnego. Według badania IDC Health Insights¹, mimo rosnącego zapotrzebowania, dostępność zasobów i usług medycznych zmniejsza się. W związku ze zmieniającymi się regulacjami państwowymi rośnie także nacisk na organizacje służby zdrowia, które mają spełniać jeszcze wyższe wymagania, podczas gdy ich zasoby pozostają na tym samym poziomie.

Integracja

Integracja służby zdrowia i opieki społecznej jest postrzegana przez wielu jako gotowe rozwiązanie, które ma odciążyć system opieki medycznej. W teorii jest to założenie słuszne. Biorąc pod uwagę dane mówiące niemal o 30 proc. przewlekle chorych ludzi żyjących w Europie² każda inicjatywa zmniejszająca liczbę przypadków duplikowania tych samych usług i zwiększająca integrację podmiotów odpowiadających za te same obszary usług będzie dobrym rozwiązaniem. Szpitale, które będą potrafiły współpracować z opieką społeczną, zyskają lepszy wgląd w historię pacjenta. Nie należy też zapominać o oszczędzaniu czasu i redukcji kosztów administracyjnych.

Usprawnienie komunikacji między służbą zdrowia a opieką społeczną da pacjentowi komfort i pewność, że niezbędne informacje (np. historia choroby) będą dostępne od ręki. Jednak co ważniejsze, dzięki efektywnemu przepływowi informacji pomiędzy tymi dwoma sektorami służba zdrowia będzie wreszcie mogła płynnie przejść od usuwania skutków problemów pacjenta do działań profilaktycznych, czyli sprostać wymaganiom związanym z ochroną zdrowia na miarę XXI wieku.

Personalizacja

W służbie zdrowia prężnie rozwija się ukierunkowanie na konsumenta. Pacjenci oceniają już nie tylko sposób leczenia choroby, ale i podejście lekarza prowadzącego. Dowodem na personalizację służby zdrowia jest odnotowywany na całym świecie nagły wzrost liczby aplikacji mobilnych związanych ze zdrowiem — jest ich ponad 97 000 — oraz społeczności, w których ludzie dzielą się informacjami z tego zakresu, wykraczając poza tradycyjny model relacji lekarz–pacjent Teraz poszczególne osoby mogą korzystać z różnych technologii i narzędzi online, dostosowując opiekę zdrowotną do własnych potrzeb i celów.

W spersonalizowanym systemie służby zdrowia opieka nie jest już taka sama w przypadku wszystkich osób. Dane są coraz częściej dostępne dla pacjentów, którzy jednocześnie stają się coraz lepiej poinformowani. Oznacza to, że technologie cyfrowe są wykorzystywane do usprawnienia komunikacji zwykłych ludzi z zespołem służby zdrowia i pozwalają pacjentom stać się aktywnymi partnerami w sprawach związanych z ich własnym zdrowiem.

Industrializacja

Oprócz integracji i wykształcenia bardziej indywidualnego podejścia w służbie zdrowia, od dłuższego czasu widoczne są zmiany związane z industrializacją, które przypominają te rozpoczęte niemal sto lat temu w innych branżach. Znaczący wpływ na ten proces mają technologie i lepsze zarządzanie informacjami. Przykładowo w elektronicznych receptach jest o 50% mniej błędów niż w receptach tradycyjnych. Recepty mogą być elektronicznie sprawdzane pod kątem prawidłowości dawek, interakcji z innymi lekami, alergii pacjentów i warunków klinicznych, ale możliwe jest to tylko w przypadku pełnej dostępności informacji o pacjencie. Coraz większy nacisk kładzie się na standaryzację ról i zadań w celu usprawnienia obsługi pacjenta, a także na odpowiedni podział pracy, który pozwoli na prawidłowe świadczenie usługi mimo cięć budżetowych i personalnych. Te zmiany tworzą obiecujący obraz efektywniejszej służby zdrowia, ale industrializacja wymaga osobistego podejścia do pacjentów i integracji usług, aby można było wykorzystać pełen potencjał, jaki ze sobą niesie.

Potęga danych

Wszystkie wyżej wymienione elementy spaja oczywiście dostęp do informacji. Aktualnie szpitale gromadzą więcej informacji o pacjentach niż kiedykolwiek wcześniej, ponieważ zaawansowane technologie coraz częściej są dostępne nie tylko w głównych ośrodkach, ale i w mniejszych, lokalnych placówkach. Coraz powszechniejsze staje się udostępnianie informacji w sieci Web — są one przekazywane w postaci dokumentów, obrazów i raportów.

Systemy lub oprogramowanie do śledzenia mogą skrócić czas oczekiwania i zapewnić lekarzom wiedzę o dokładnej lokalizacji dowolnego pacjenta w danym czasie. Niektóre szpitale do śledzenia historii pacjentów używają przenośnych tabletów bezprzewodowych, a inne korzystają z systemów śledzenia po hospitalizacji, aby przypominać pacjentom o wizytach kontrolnych. Nawet sami pacjenci coraz dokładniej śledzą i rejestrują historię choroby, aby wiedzieć więcej na temat stanu swojego zdrowia. Większą kontrolę zapewniają pacjentom również systemy udostępniania danych i wspólnych obiegów informacji, które ułatwiają na przykład zasięgnięcie dodatkowej opinii u innego lekarza, gdy proponowana terapia wydaje się niezadowalająca.

Przyszłość służby zdrowia

Integracja, personalizacja i industrializacja to trzy kluczowe siły prowadzące do zmian i mające ogromne znaczenie dla wyzwań stojących przed służbą zdrowia XXI wieku. Jednak nawet mimo rosnącej roli monitorowania i akumulacji danych, konsumeryzacji i automatyzacji procesów, służba zdrowia nie rozwinęła się jeszcze wystarczająco, czego przykładem są ciągłe kolejki w placówkach. Z technologią jednak zawsze łączą się pewne wyzwania, które mimo wszelkich swoich ograniczeń, pomagają zorganizować i przekształcić służbę zdrowia w sposób niewyobrażalny jeszcze dziesięć lat temu. Należy oczekiwać, że droga do szpitala przyszłości z mniejszą liczbą łóżek, lekarzy i krótszym czasem obsługi już niedaleka. Jednak dotarcie do celu będzie wymagać czasu i zmian systemowych opartych na nowych technologiach.


¹ IDC Health Insights, Western Europe Healthcare 2013 Top 10 Predictions, dokument nr HIOH01V, styczeń 2013 r.
² IDC Healthcare Insights, 2014