BUSINESS BYTES

Przeszkody na drodze do sukcesu małych firm

  • Opublikowano 2 lat(a) temu
  • 2 min lektury

Cel właściciela małej firmy jest prosty — udoskonalenie procesów biznesowych i oferowanie klientom konkurencyjnych usług. Zwykle jednak małym firmom brakuje do tego zasobów, którymi z kolei dysponują korporacje. Warto jednak pamiętać, że każda korporacja na początku była małym przedsiębiorstwem. Oto kilka praktycznych wskazówek na to, jak poprawić efektywność pracy małego przedsiębiorstwa.

Stale rosnące obciążenie administracyjne

Wszyscy właściciele małych firm doskonale znają problemy wynikające z rosnących stosów papierowych dokumentów do przetworzenia. Wyniki badań przeprowadzonych przez Canon potwierdzają, że niemal jedna trzecia (28 procent) małych firm i domowych biur w Europie poświęca więcej czasu na ogólne prace administracyjne, niż by chciała. W związku z tym – aż 29 procent firm twierdzi, że nie poświęca wystarczająco dużo czasu na rozwijanie biznesu i dążenie do pozyskania nowych źródeł przychodów.

Wyzwania związane z zasobami IT

Dyrektorzy w dużych przedsiębiorstwach również borykają się z codziennymi problemami operacyjnymi. Dyrektorzy ds. IT są często krytykowani za spędzanie zbyt dużej ilości czasu w centrum danych na niekorzyść obszarów dodających wartość. Niektórzy eksperci odwołują się do zasady Pareta, według której 80 procent efektów wynika z 20 procent przyczyn. Ta zasada, zwana „regułą 80/20” wskazuje, jak wysiłki biznesowe mogą być marnowane.

Przełożenie zasad na praktykę

W przypadku dyrektorów ds. IT niektórzy analitycy branżowi sugerują, że zasoby byłyby wykorzystywane lepiej, gdyby większa ich część, aktualnie poświęcana na pracę papierkową, była przeznaczana na generowanie nowych szans biznesowych.

49 procent właścicieli małych firm i biur domowych zgadza się co do tego, że biurokracja stanowi dla nich wyzwanie, więc trudno im będzie przenieść uwagę z działalności operacyjnej na rozwój biznesu.

Mobilność ma znaczenie

Zamiast zmagać się z górą dokumentów po powrocie do pracy, właściciele małych firm mogą korzystać z chmury mobilnej, co pozwoli ich pracownikom odbierać i aktualizować informacje również poza biurem. Tworząc elektroniczne wersje rekordów z zastosowanej nowej technologii druku, można w pełni kontrolować przetwarzanie informacji biznesowych.

Problemy administracyjne można rozwiązać, korzystając z praktyk biznesowych większych przedsiębiorstw oraz wdrażając nowe technologie, które wprowadzą firmę w erę cyfrowej transformacji. W ten sposób można znacznie skrócić czas poświęcony na przydługie prace administracyjne i rozwijać się produktywnie, skupiając uwagę i czas na działaniach, które przyczyniają się do realnego wzrostu zysków.