UMOWA LICENCYJNA UZYTKOWNI
aplikacji Canon Mini Print Application

Ostatnia aktualizacja: 9 kwietnia 2019 r.

WAZNE — PRZECZYTAC UWAZNIE: Uzywanie Aplikacji (zgodnie z ponizsza definicja) podlega niniejszej Umowie licencyjnej. Jesli zgadzasz sie na te warunki, kliknij opcje „Zgadzam sie” ponizej. Jesli nie zgadzasz sie na te warunki, kliknij „Odrzuc” ponizej i natychmiast usun te Aplikacje ze swojego urzadzenia.

Niniejsza Umowa licencyjna użytkownika końcowego („EULA”) to umowa o charakterze prawnym, której stronami są Użytkownik (osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot biznesowy) oraz Canon Europa N.V. jako licencjodawca („Licencjodawca” lub „Canon”) „Aplikacji Canon Mini Print” („Aplikacja”) łączącej się z minidrukarką fotograficzną Canon Zoemini i aparatem natychmiastowym z drukarką Canon Zoemini („Drukarka”). „Użytkownik” to osoba indywidualna lub pojedynczy podmiot biznesowy, któremu udziela się licencji z mocy niniejszej Umowy licencyjnej. Używanie tej Aplikacji podlega postanowieniom niniejszej Umowy licencyjnej.

POPRZEZ WYRAZENIE ZGODY NA POSTANOWIENIA TEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB UZYWANIE APLIKACJI UZYTKOWNIK POTWIERDZA PRZECZYTANIE I ZROZUMIENIE, A TAKZE ZGODE NA PRZESTRZEGANIE WSZYSTKICH ZASAD I WARUNKÓW UZYTKOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W: (1) NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ; (2) WSZELKICH LICENCJACH FIRM ZEWNETRZNYCH NA ODPOWIEDNIE OPROGRAMOWANIE TAKICH FIRM, KTÓRE MOZE BYC UZYWANE W APLIKACJI LUB RAZEM Z NIA ZGODNIE Z PONIZSZYMI POSTANOWIENIAMI.

OPRÓCZ TEGO UZYTKOWNIK POTWIERDZA, ZE JEST UZNAWANY ZA OSOBE PELNOLETNIA W SWOJEJ JURYSDYKCJI I UPRAWNIONA DO WYRAZENIA ZGODY NA POSTANOWIENIA TEJ UMOWY LICENCYJNEJ WE WLASNYM IMIENIU. JESLI UZYTKOWNIK NIE WYRAZA ZGODY NA ZASADY I WARUNKI UZYTKOWANIA PRZEDSTAWIONE W TEJ UMOWIE LICENCYJNEJ LUB NIE MA UPRAWNIEN DO WYRAZENIA NA NIE ZGODY W IMIENIU SWOJEJ FIRMY, NIE MOZE INSTALOWAC ANI UZYWAC TEJ APLIKACJI.

1. Aplikacja mobilna Termin „Aplikacja” uzyty w tej Umowie licencyjnej oznacza (i) oprogramowanie oferowane przez firme Canon pod marka „Canon Mini Print Application”, które uzytkownik próbuje pobrac ze sklepu Google Play™ prowadzonego przez Google Inc. („Google”) na potrzeby licencjonowanego uzywania z urzadzeniem mobilnym z systemem Android™ lub na nim albo na innej kieszonkowej platformie oprogramowania marki Android dzialajacej na bezprzewodowym urzadzeniu kieszonkowym, albo do licencjonowanego uzywania z urzadzeniem marki Apple® lub na nim albo na innej zastrzezonej przez Apple platformie oprogramowania dzialajacej na bezprzewodowym urzadzeniu kieszonkowym („Urzadzenie”), a takze (ii) dowolna powiazana dokumentacje Aplikacji.

2. Udzielenie licencji. Canon udziela Uzytkownikowi niezbywalnego, osobistego, niewylacznego, ograniczonego prawa do pobierania, instalowania i uzywania Aplikacji na jednym Urzadzeniu bedacym pod kontrola Uzytkownika, a takze do uzyskiwania dostepu do i uzywania Aplikacji na takim Urzadzeniu zgodnie z zasadami i warunkami uzytkowania zamieszczonymi w tej Umowie licencyjnej. Prawo to moze zostac cofniete. Niniejsza Umowa licencyjna ma zastosowanie do aktualizacji lub uzupelnien oryginalnej Aplikacji dostarczonej przez Canon, jesli takie aktualizacje lub uzupelnienia zostana udostepnione na podstawie niniejszej Umowy licencyjnej, ale firma Canon i jej licencjodawcy nie maja obowiazku dostarczania Uzytkownikowi zadnych aktualizacji czy uzupelnien.

3. Ograniczenia. Uzytkownik nie moze: (i) dekompilowac, prowadzic inzynierii wstecznej, dezasemblowac, podejmowac prób odtworzenia kodu zródlowego lub odszyfrowania Aplikacji; (ii) wprowadzac zadnych modyfikacji, udoskonalen, poprawek, prowadzic adaptacji, tlumaczyc ani tworzyc dziel pochodnych na podstawie Aplikacji; (iii) naruszac zadnych praw, regul lub regulacji, które maja zastosowanie w zwiazku z dostepem Uzytkownika do Aplikacji lub uzywaniem jej przez niego; (iv) usuwac, zmieniac ani maskowac zadnych informacji o prawach wlasnosci (w tym zadnych informacji o prawach autorskich lub znakach towarowych) firmy Canon lub jej podmiotów stowarzyszonych, partnerów, dostawców lub licencjodawców Aplikacji ani w inny sposób maskowac lub modyfikowac Aplikacji; (v) instalowac, uzywac lub zezwalac na istnienie Aplikacji na wiecej niz 1 (jednym) Urzadzeniu naraz albo na dowolnym urzadzeniu mobilnym lub komputerze, na którym Aplikacja zostalaby zainstalowana po kolejnym pobraniu jej, które podlega osobnej licencji (to ograniczenie nie ogranicza jednak prawa Uzytkownika do ponownej instalacji Aplikacji na danym Urzadzeniu, na które zostala ona wczesniej pobrana); (vi) rozpowszechniac lub udostepniac linków do Aplikacji na wielu Urzadzeniach lub w innych uslugach; albo (vii) udostepniac Aplikacji za posrednictwem sieci lub innego srodowiska zezwalajacego na dostep do lub uzywanie przez wiele Urzadzen lub wielu uzytkowników jednoczesnie.

4. Zawartosc wygenerowana przez Uzytkownika.

4.1 Wszelka zawartosc przesylana za posrednictwem Aplikacji lub do niej przekazywana niezaleznie od postaci lub sposobu jest uznawana za „Zawartosc wygenerowana przez Uzytkownika”. Uzytkownik niniejszym stwierdza i gwarantuje, ze ma prawo do uzywania i przesylania wszelkiej i calej Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika uzywanej w Aplikacji na jego Urzadzeniu. Generujac, przesylajac lub publikujac w dowolnej formie i niezaleznie od sposobu Zawartosc wygenerowana przez Uzytkownika za posrednictwem Aplikacji, Uzytkownik niniejszym przyznaje firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym i zaleznym, stowarzyszonym dostawcom platform urzadzen mobilnych i uslug, a takze podmiotom zewnetrznym upowaznionym przez Canon do rozpowszechniania informacji skanowanych i przekazywanych przy uzyciu Aplikacji wyrazna, wieczysta, nieodwolalna, wolna od oplat, wazna na calym swiecie i niewylaczna licencje na adaptowanie, modyfikowanie, usuwanie, tlumaczenie, przesylanie lub uzywanie calej takiej Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika, bez jakichkolwiek zobowiazan wobec, wysylania powiadomien do Uzytkownika lub przyznawania mu wynagrodzen i wylacznie do celów: (1) drukowania Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika przy uzyciu Drukarki za posrednictwem Aplikacji, a takze (2) udostepniania Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika za posrednictwem Zewnetrznych platform (zdefiniowanych ponizej). Ta licencja jest udzielana firmie Canon, jej podmiotom stowarzyszonym lub zaleznym oraz stowarzyszonym dostawcom platform urzadzen mobilnych i uslug, a takze autoryzowanym podmiotom zewnetrznym w odniesieniu do uzywania takiej Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika w zwiazku z Uslugami i wszelkimi ich kolejnymi wersjami lub modyfikacjami. Canon nie uzyskuje praw wlasnosci do Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika.

4.2 Uzytkownik zgadza sie, akceptuje i potwierdza, ze firma Canon, jej podmioty stowarzyszone lub zalezne, stowarzyszeni dostawcy platform urzadzen mobilnych i uslug, a takze zewnetrzne podmioty upowaznione przez Canon do rozpowszechniania informacji przesylanych lub przekazywanych za posrednictwem Aplikacji moga modyfikowac, adaptowac, ponownie formatowac lub w inny sposób zmieniac lub wykorzystywac Zawartosc wygenerowana przez Uzytkownika aby zapewnic zgodnosc ze standardami, protokolami, formatami i wymaganiami kompatybilnymi z Aplikacja, wydrukowac Zawartosc wygenerowana Uzytkownika przy uzyciu Drukarki lub udostepnic te Zawartosc wygenerowana Uzytkownika odpowiednim Platformom zewnetrznym.

4.3 Oprócz Zawartosci wygenerowanej przez Uzytkownika Aplikacja moze zbierac niektóre inne informacje. Te informacje moga: (i) obejmowac dane techniczne Urzadzenia, na którym Aplikacja jest uzywana, (ii) byc wymagane do optymalnego dzialania Aplikacji, a takze (iii) byc uzywane w zwiazku z wszelka pomoca techniczna oferowana przez firme Canon.

5. Informacja o prawach wlasnosci intelektualnej. Aplikacja i wszystkie prawa, w tym przedstawione tu prawa wynikajace z tytulu wlasnosci (miedzy innymi do kodu zródlowego, kodu obiektowego, zdjec, obrazów, animacji, materialów dzwiekowych i wideo, muzyki, tekstów i apletów zawartych w Aplikacji, ale z wylaczeniem wszelkiego oprogramowania podmiotów zewnetrznych), wydrukowane materialy towarzyszace, kazda kopia Aplikacji, a takze wszystkie prawa wlasnosci intelektualnej do nich (w tym wszelkie prawa wlasnosci intelektualnej, patenty, znaki towarowe, tajemnice handlowe i prawa do ochrony wizerunku) sa wlasnoscia firmy Canon, jej podmiotów stowarzyszonych lub licencjodawców albo przez nich licencjonowane. Z wyjatkiem sytuacji wyraznie i jednoznacznie przedstawionych w tym dokumencie Uzytkownik nie posiada, a firma Canon nie udziela mu zadnych wyraznych ani dorozumianych praw (czy przez implikacje, na zasadzie estoppelu lub zgodnie z inna teoria prawna) do zadnych praw wlasnosci intelektualnej, a firma Canon, jej podmioty stowarzyszone lub licencjodawcy zachowuja wszelkie i wszystkie takie prawa wlasnosci. Uzytkownik potwierdza i zgadza sie, ze on, a nie firmy Canon, Apple, Google ani inny dostawca platform lub uslug zwiazanych z Aplikacja, ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za dochodzenia, ochrone, ugody i uchylenie wszelkich roszczen lub pozwów zwiazane z naruszeniem praw wlasnosci intelektualnej albo za wszelkie inne szkody wynikajace z uzywania lub uzyskiwania dostepu do Aplikacji przez Uzytkownika.

6. Zastrzezenie praw. Firma Canon i jej podmioty stowarzyszone lub zalezne oraz licencjodawcy zastrzegaja sobie prawa, których nie przyznano wyraznie Uzytkownikowi w niniejszej Umowie licencyjnej.

7. Rozwiazanie umowy. Niniejsza EULA wchodzi w zycie z dniem potwierdzenia akceptacji tej Umowy licencyjnej lub rozpoczecia uzywania Aplikacji. Niezaleznie od jakichkolwiek innych praw dowolnego „Dostawcy” (zgodnie z definicja w rozdziale 9 ponizej) lub postanowien zamieszczonych w tym dokumencie ta EULA zostanie rozwiazana bez powiadomienia, jesli Uzytkownik zlamie dowolne z postanowien lub warunków tej Umowy licencyjnej. Uzytkownik akceptuje i zgadza sie na ten warunek. W przeciwnym razie; Uzytkownik musi natychmiast zniszczyc wszystkie kopie Aplikacji, powiazane materialy i ich skladniki. Uzytkownik moze rozwiazac te Umowe licencyjna poprzez usuniecie Aplikacji ze swojego Urzadzenia.

8. Drukowanie dokumentacji. Aplikacja zawiera dokumentacje dostarczona tylko w formie elektronicznej. Uzytkownik moze wydrukowac kopie tej dokumentacji. Musi jednak odtworzyc i dolaczyc informacje o prawach autorskich na wszelkich dozwolonych kopiach takiej dokumentacji elektronicznej lub Aplikacji.

9. WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI Z TYTULU GWARANCJI

9.1 APLIKACJA JEST DOSTARCZANA W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM MIEDZY INNYMI BEZ DOROZUMIANYCH WARUNKÓW LUB GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. CALE RYZYKO ZWIAZANE Z JAKOSCIA I DZIALANIEM APLIKACJI PONOSI UZYTKOWNIK. GDYBY APLIKACJA OKAZALA SIE WADLIWA, UZYTKOWNIK PRZYJMUJE NA SIEBIE CALY KOSZT WSZELKICH NIEZBEDNYCH PRAC SERWISOWYCH, NAPRAW ORAZ POPRAWEK. NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE PRAWNE NIE ZEZWALAJA NA WYLACZENIE DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW, W ZWIAZKU Z CZYM POWYZSZE WYLACZENIE MOZE NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO UZYTKOWNIKA. UZYTKOWNIKOWI MOGA PRZYSLUGIWAC TAKZE INNE PRAWA, KTÓRE SA RÓZNE W ZALEZNOSCI OD KRAJU LUB JURYSDYKCJI.

9.2 FIRMA CANON, JEJ PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ZALEZNE, ICH LICENCJODAWCY, FIRMY GOOGLE LUB APPLE, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB ZALEZNE ANI LICENCJODAWCY FIRM GOOGLE LUB APPLE, ANI ZADEN ZE STOWARZYSZONYCH DOSTAWCÓW PLATFORM URZADZEN MOBILNYCH LUB USLUG FIRMY CANON (ZBIORCZO „DOSTAWCY”) NIE GWARANTUJA, ZE APLIKACJA BEDZIE (I) SPELNIAC WYMAGANIA UZYTKOWNIKA ALBO KORZYSTANIE Z NIEJ BEDZIE NIEZAKLÓCONE CZY WOLNE OD BLEDÓW; ANI ZE (II) NIE BEDZIE ONA KOMPATYBILNA LUB ZGODNA OPERACYJNIE Z URZADZENIEM UZYTKOWNIKA LUB JAKIMKOLWIEK INNYM SPRZETEM, OPROGRAMOWANIEM, WYPOSAZENIEM ZAINSTALOWANYM NA URZADZENIU UZYTKOWNIKA LUB UZYWANYM W ZWIAZKU Z NIM. CO WIECEJ, UZYTKOWNIK POTWIERDZA, ZE PROBLEMY Z KOMPATYBILNOSCIA I ZGODNOSCIA OPERACYJNA MOGA SPOWODOWAC SPADEK WYDAJNOSCI LUB CALKOWITY BRAK WYDAJNOSCI URZADZENIA UZYTKOWNIKA, CO MOZE SKUTKOWAC TRWALYM USZKODZENIEM URZADZENIA UZYTKOWNIKA, UTRATA DANYCH ZNAJDUJACYCH SIE NA JEGO URZADZENIU ORAZ USZKODZENIEM OPROGRAMOWANIA I PLIKÓW ZNAJDUJACYCH SIE NA TAKIM URZADZENIU. UZYTKOWNIK POTWIERDZA, AKCEPTUJE I ZGADZA SIE, ZE ZADEN DOSTAWCA (W TYM USLUGODAWCY ZAPEWNIAJACY CZAS ANTENOWY LUB OPERATORZY TELEKOMUNIKACYJNI) NIE PONOSZA ZADNEJ ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJACE Z PROBLEMÓW ZE ZGODNOSCIA OPERACYJNA LUB Z NIA ZWIAZANE.

9.3 W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIAZUJACE PRAWO I ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ ZADEN Z DOSTAWCÓW NIE GWARANTUJE, ZE JAKAKOLWIEK ZAWARTOSC, KTÓRA UZYTKOWNIK MOZE PRZECHOWYWAC LUB DO KTÓREJ MOZE UZYSKIWAC DOSTEP ZA POSREDNICTWEM APLIKACJI NIE ZOSTANIE NIEODWRACALNIE USZKODZONA, UTRACONA, USUNIETA, ZAATAKOWANA, ZAINFEKOWANA WIRUSAMI, NIE STANIE SIE OBIEKTEM ATAKU HAKERÓW, ZAKLÓCEN, WLAMAN, A TAKZE ZADEN DOSTAWCA NIE PONOSI I ZRZEKA SIE WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOSCI W ZWIAZKU Z POWYZSZYM, JESLI TAKIE SZKODY, USZKODZENIE, UTRATA, USUNIECIE, ATAK, WIRUSY, ZAKLÓCENIA, HAKOWANIE, NARUSZENIE ZABEZPIECZEN BEDA MIEC MIEJSCE.

9.4 UZYTKOWNIK UZYSKUJE DOSTEP DO WSZELKICH MATERIALÓW PRZEKAZANYCH LUB PRZESLANYCH Z URZADZENIA UZYTKOWNIKA LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANYCH W WYNIKU UZYWANIA APLIKACJI WEDLE WLASNEGO UZNANIA I NA WLASNE RYZYKO I PONOSI WYLACZNA ODPOWIEDZIALNOSC ZA WSZELKIE USZKODZENIA URZADZENIA LUB UTRATE DANYCH WYNIKAJACE Z UZYWANIA APLIKACJI. OPRÓCZ TEGO UZYTKOWNIK UZNAJE, ZE APLIKACJA NIE JEST PRZEZNACZONA ANI ODPOWIEDNIA DO UZYTKU WE WSZYSTKICH SYTUACJACH LUB SRODOWISKACH, W KTÓRYCH AWARIA, OPÓZNIENIA, BLEDY LUB NIEDOKLADNOSCI ZAWARTOSCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZONYCH ZA POSREDNICTWEM APLIKACJI SA NIEDOZWOLONE PRZEZ PRAWO LUB REGULACJE.

10. BRAK ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY.

10.1 ZADEN DOSTAWCA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM UTRATE SZANS BIZNESOWYCH, OSOBISTYCH ZYSKÓW, INFORMACJI OSOBISTYCH, ZAKLÓCENIA DZIALALNOSCI BINZNESOWEJ ANI INNE ODSZKODOWANIA KOMPENSACYJNE, INCYDENTALNE, WTÓRNE, KARNE, Z NAWIAZKA LUB SZCZEGÓLNE POWSTALE W ZWIAZKU Z APLIKACJA, UZYWANIEM JEJ LUB NIEMOZNOSCIA UZYWANIA APLIKACJI, NAWET JESLI KTÓRYKOLWIEK Z DOSTAWCÓW LUB WSZYSCY WIEDZIELI O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA SZKÓD, W TYM WYNIKAJACYCH Z PONIZSZYCH KWESTII LUB Z NIMI ZWIAZANYCH, TJ.: (I) NIEAUTORYZOWANEGO DOSTEPU DO LUB ZMIANY TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOSCI WYGENEROWANEJ PRZEZ UZYTKOWNIKA LUB URZADZENIA UZYTKOWNIKA; (II) USUNIECIA, USZKODZENIA, BRAKU MOZLIWOSCI ZAPISANIA, WYSYLANIA LUB ODBIERANIA TRANSMISJI, DANYCH, ZAWARTOSCI WYGENEROWANEJ PRZEZ UZYTKOWNIKA LUB URZADZENIA UZYTKOWNIKA W WYNIKU UZYWANIA PRZEZ NIEGO APLIKACJI; (III) OSWIADCZEN LUB DZIALAN DOWOLNEJ OSOBY TRZECIEJ BEDACYCH SKUTKIEM KORZYSTANIA Z APLIKACJI PRZEZ UZYTKOWNIKA, CO OBEJMUJE DOSTEP DO USLUG FIRM ZEWNETRZNYCH; ALBO (IV) WSZELKIE INNE KWESTIE ZWIAZANE Z APLIKACJA.

10.2 UZYTKOWNIK ZGADZA SIE PRZYJAC NA SIEBIE CALA ODPOWIEDZIALNOSC W CELU OSIAGNIECIA ZAMIERZONYCH CELÓW ORAZ ZA INSTALACJE, UZYWANIE I WYNIKI DZIALANIA APLIKACJI. W ZWIAZKU Z TYM, ZE NIEKTÓRE KRAJE LUB JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJA NA OGRANICZENIE LUB WYLACZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ZA SZKODY INCYDENTALNE LUB WTÓRNE ANI ZA OBRAZENIA CIALA LUB SMIERC WYNIKAJACE Z ZANIEDBANIA PO STRONIE DOWOLNEGO DOSTAWCY WSPOMNIANEGO W TEJ UMOWIE, POWYZSZE OGRANICZENIA LUB WYLACZENIA MOGA NIE MIEC ZASTOSOWANIA DO UZYTKOWNIKA.

11. Prawo wlasciwe / ograniczenia eksportowe / przestrzeganie prawa.

Ta Umowa licencyjna podlega prawu Anglii i Walii.

Niniejszym Uzytkownik zaswiadcza, ze nie bedzie bezposrednio lub posrednio eksportowal, reeksportowal, przeladowywal, przesylal Aplikacji, zadnej jej czesci ani powiazanych informacji, nosników niezgodnie z jakimikolwiek majacymi zastosowanie prawami, regulacjami i rozporzadzeniami w sprawie kontroli eksportu, co obejmuje amerykanska ustawe Export Administration Act z 1979 r., a takze dowolne stosowne prawa i regulacje krajowe oraz UE wraz z poprawkami i odpowiednimi przepisami wykonawczymi w zakresie, w jakim odnosza sie do dzialan wykonywanych z mocy tej Umowy, a takze nie bedzie zatrudnial do tego posredników.

Uzytkownik stwierdza i gwarantuje, ze (i) nie znajduje sie w zadnym kraju podlegajacym powiazanemu embargu rzadowemu ani uznanym przez rzady odpowiednich panstw za kraj „sponsorujacy terrorystów” albo ze (ii) nie znajduje na zadnej liscie rzadu Stanów Zjednoczonych, na której umieszczono podmioty podlegajace zakazom lub ograniczeniom, w tym na liscie „Specially Designated Nationals” Departamentu Skarbu albo na listach „Denied Person's List” lub „Entity List” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

12. Inne reguly uzywania, ograniczenia, zobowiazania, prawa i informacje zwiazane z aplikacja mobilna.

12.1 Uzytkownik potwierdza, ze (i) ta Umowa licencyjna zostala zawarta tylko miedzy Uzytkownikiem a firma Canon, a nie z firmami Google, Apple czy z dowolnym innym dostawca platform czy uslugodawca Aplikacji, a takze ze (ii) firma Canon, a nie Google czy Apple, ponosi wylaczna odpowiedzialnosc za Aplikacje i jej zawartosc. Bez ograniczen korzystanie z Aplikacji i Uslug przez Uzytkownika przy uzyciu Urzadzenia podlega regulom uzytkowania ustanowionym przez firmy Google lub Apple (zaleznie od tego, którym regulom podlega dane Urzadzenie Uzytkownika), w tym w przypadku Urzadzenia z systemem Android — zamieszczonym na stronie https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html lub dostepnym w sklepie Google Play, a w przypadku Urzadzenia Apple — warunkom przedstawionym w postanowieniach dotyczacych sklepu Apple App Store® zamieszczonym na stroniehttps://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html. Odpowiednie postanowienia z tych dokumentów sa czescia tej Umowy licencyjnej przez odwolanie.

12.2 W zadnym przypadku firma Google, podmioty zalezne, stowarzyszone lub licencjodawcy firmy Google, firma Apple, podmioty zalezne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Apple ani zadni dostawcy platform lub uslug na potrzeby Aplikacji (w tym uslugodawcy zapewniajacy czas antenowy lub operatorzy telekomunikacyjni) nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek roszczenia zgloszone przez Uzytkownika lub jakakolwiek osobe trzecia w zwiazku z Aplikacja (co obejmuje jej sprzedaz i dystrybucje), z posiadaniem lub uzywaniem Aplikacji przez Uzytkownika, w tym za (i) wszelkie roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci produktowej; (ii) wszelkie roszczenia zwiazane z niezgodnoscia Aplikacji z jakimikolwiek majacymi zastosowanie wymaganiami prawnymi lub regulacjami; a takze (iii) roszczenia wynikajace z przepisów o ochronie praw konsumentów lub podobnych ustaw.

12.3 Za wyjatkiem tresci paragrafu 12.3 zadne z postanowien tej Umowy licencyjnej nie ma na celu przyznania jakiejkolwiek osobie lub pojedynczemu podmiotowi biznesowemu (innemu niz strony tej Umowy) zadnych praw, korzysci lub zadoscuczynien dowolnego rodzaju i niezaleznie od ich charakteru ani stworzenia jakichkolwiek zobowiazan lub obowiazków strony wobec takiej osoby, ani nie jest w taki sposób skonstruowane. Niezaleznie od powyzszych postanowien Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci i zgadza sie z tym, ze firma Apple oraz podmioty zalezne firmy Apple sa osobami trzecimi bedacymi beneficjentami niniejszej Umowy licencyjnej (EULA), a takze z tym, ze w zwiazku z zaakceptowaniem przez Uzytkownika tych zasad i warunków uzytkowania firma Apple bedzie miec prawo (oraz uznaje sie, ze przyjela to prawo) do egzekwowania tej umowy EULA wzgledem Uzytkownika jako osoba trzecia bedaca beneficjentem tej Umowy licencyjnej.

12.4 Firma Google, podmioty zalezne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Google, firma Apple, podmioty zalezne, stowarzyszone i licencjodawcy firmy Apple nie ponosza odpowiedzialnosci za jakiekolwiek roszczenia zgloszone przez Uzytkownika lub jakakolwiek osobe trzecia w zwiazku z Aplikacja, z posiadaniem lub uzywaniem Aplikacji przez Uzytkownika, w tym za (i) wszelkie roszczenia z tytulu odpowiedzialnosci produktowej; (ii) wszelkie roszczenia zwiazane z niezgodnoscia Aplikacji z jakimikolwiek majacymi zastosowanie wymaganiami prawnymi lub regulacjami; a takze (iii) roszczenia wynikajace z przepisów o ochronie praw konsumentów lub podobnych ustaw.

12.5 Uzywanie Aplikacji moze wiazac sie z oplatami za dane. Canon nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne oplaty za transmisje w sieciach komórkowych zwiazane z korzystaniem z Aplikacji przez Uzytkownika. Aby sprawdzic, czy jakiekolwiek oplaty za transmisje danych w sieciach komórkowych beda mialy zastosowanie, nalezy skontaktowac sie z operatorem sieci komórkowej.

13. Zabezpieczenie.

13.1 Uzytkownik zgadza sie zabezpieczac i chronic kazdego Dostawce i jego odpowiednich specjalistów, dyrektorów, posredników i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub zadaniami, co obejmuje dowolne i wszystkie straty, zobowiazania, roszczenia, zadania, szkody, koszty lub wydatki, podstawy powództwa, procesy, postepowania, wyroki, odszkodowania, wykonania i prawa zatrzymania, w tym oplaty i koszty zwiazane z zatrudnieniem adwokatów, zgloszonymi przez osoby trzecie lub powstale w inny sposób w wyniku kwestii przedstawionych ponizej lub w zwiazku z: (i) naruszeniem przez Uzytkownika jakichkolwiek postanowien, gwarancji, umów lub zobowiazan przedstawionych w tej Umowie licencyjnej (lub dowolnym innym naruszeniem przez Uzytkownika porozumienia zawartego z firma Canon na podstawie tej Umowy licencyjnej); (ii) wszelkimi informacjami, Zawartoscia wygenerowana przez Uzytkownika lub innymi materialami transmitowanymi, przesylanymi lub dostarczonymi przez Uzytkownika przy uzyciu jego Urzadzenia; lub (iii) naruszeniem przez Uzytkownika jakiegokolwiek prawa, praw osoby trzeciej, w tym dowolnych praw wlasnosci intelektualnej lub innego prawa dowolnej osoby lub jakiegokolwiek podmiotu.

13.2 Zobowiazania do zabezpieczenia przedstawione w paragrafie 13.1 pozostaja w mocy po rozwiazaniu tej Umowy licencyjnej.

14. Dane osobowe.

Canon automatycznie gromadzi i analizuje dane dotyczace wykorzystania technicznego z urzadzenia w celu ulatwienia jego obslugi. Wiecej na temat gromadzonych danych i sposobu ich wykorzystania mozna przeczytac w stosownych punktach Polityki prywatnosci konsumenta Canon.(https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pl-PL).

Korzystamy z Google Analytics do gromadzenia danych wykorzystania. Wiecej na temat Google Analytics mozna przeczytac w www.google.com/policies/privacy/partners – nalezy sprawdzic rozdzial pt. „Sposób wykorzystania danych przez Google podczas korzystania ze stron lub aplikacji naszych partnerów”,

15. Warunki dotyczace oprogramowania podmiotów zewnetrznych; informacje.

15.1 W niektórych czesciach Aplikacji moglo zostac wykorzystane lub dodane oprogramowanie podmiotów zewnetrznych, które podlega warunkom licencji „open source” lub licencji podmiotu zewnetrznego („Oprogramowanie firm zewnetrznych”). Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, akceptuje i zgadza sie, ze jego prawo do uzywania Oprogramowania firm zewnetrznych w ramach dowolnej Aplikacji lub w zwiazku z nia podlega postanowieniom licencji „open source” lub licencji firmy zewnetrznej majacym zastosowanie do takiego Oprogramowania firm zewnetrznych, w tym wszelkim uzgodnieniom, warunkom licencyjnym i zrzeczeniom odpowiedzialnosci zawartym w tych dokumentach. W razie konfliktu postanowien tej Umowy licencyjnej z warunkami wspomnianych licencji „open source” lub licencji firm zewnetrznych w odniesieniu do uzywania odpowiednio Oprogramowania firm zewnetrznych przez Uzytkownika, obowiazywac beda warunki licencji „open source” lub licencji firmy zewnetrznej.

15.2 Niektóre czesci Aplikacji umozliwiaja polaczenie jej z wybranymi platformami niebedacymi wlasnoscia lub nieobslugiwanymi przez firme Canon, o czym informuja powiadomienia w Aplikacji („Platformy firm zewnetrznych”), i moze to wymagac od Uzytkownika zalogowania sie do wlasnego konta na Platformie firmy zewnetrznej. Uzytkownik przyjmuje do wiadomosci, akceptuje i zgadza sie, ze firma Canon nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za konto Uzytkownika na Platformie firmy zewnetrznej ani za jakiekolwiek dzialania zwiazane z korzystaniem z Platform firm zewnetrznych przez Uzytkownika, co obejmuje miedzy innymi logowanie sie przez Uzytkownika do jego konta na Platformie firmy zewnetrznej.

15.3 Czesci Aplikacji sa dostarczane z powiadomieniami i licencjami „open source” spolecznosci i osób trzecich, którym podlega uzywanie tych czesci, a zadne licencje przyznane z mocy tej Umowy licencyjnej nie zmieniaja jakichkolwiek praw i zobowiazan Uzytkownika wynikajacych z takich licencji „open source”. Nalezy jednak pamietac, ze wylaczenie odpowiedzialnosci z tytulu rekojmi i ograniczenie odpowiedzialnosci zawarte w tej Umowie licencyjnej maja zastosowanie do wszystkich elementów Aplikacji.

15.4 Android™, Google Play™ i powiazane znaki towarowe, znaki uslug, nazwy i logo sa wlasnoscia Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® i powiazane znaki towarowe, znaki uslug, nazwy i logo sa wlasnoscia Apple Inc.

15.6 Ponizsze Postanowienia osób trzecich sa czescia tej Umowy licencyjnej:

Pobranie Aplikacji przez Uzytkownika oznacza przyjecie do wiadomosci ponizszych umów licencyjnych i wyrazenie na nie zgody:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redystrybucja i wykorzystywanie w postaci zródlowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, sa dozwolone, o ile spelnione sa nastepujace warunki:

W redystrybucjach kodu zródlowego musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

W redystrybucjach w postaci binarnej, w dokumentacji i/lub w innych materialach dostarczanych wraz z dana dystrybucja, musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

Nazwa platformy GPUImage ani nazwiska wspólautorów nie moga byc wykorzystywane do reklamowania ani promowania produktów pochodnych powstalych na podstawie tego oprogramowania bez wczesniejszego uzyskania wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WLASCICIELI PRAW AUTORSKICH W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”) I NIE JEST OBJETE ZADNYMI GWARANCJAMI WYRAZNYMI ANI DOROZUMIANYMI, W TYM DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. WLASCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓLAUTORZY NIE BEDA W ZADNYM PRZYPADKU PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE, KARNE ANI Z NAWIAZKA (W TYM MIEDZY INNYMI ZA ZAOPATRZENIE W PRODUKTY LUB USLUGI ZASTEPCZE, ZA UTRATE UZYTECZNOSCI, DANYCH LUB ZYSKÓW CZY ZAKLÓCENIA DZIALALNOSCI BIZNESOWEJ), NIEZALEZNIE OD ICH PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY ZOBOWIAZANIA (UMOWNEJ, CALKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM RÓWNIEZ ZANIEDBANIA I INNYCH PRZYCZYN), WYNIKAJACE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UZYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI POINFORMOWANO ICH O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Redystrybucja i wykorzystywanie w postaci zródlowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, sa dozwolone, o ile spelnione sa nastepujace warunki:

W redystrybucjach kodu zródlowego musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

W redystrybucjach w postaci binarnej, w dokumentacji i/lub w innych materialach dostarczanych wraz z dana dystrybucja, musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

TO OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE, INC. W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”) I NIE JEST OBJETE ZADNYMI GWARANCJAMI WYRAZNYMI ANI DOROZUMIANYMI, W TYM DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. GOOGLE, INC. ANI WSPÓLAUTORZY NIE BEDA W ZADNYM PRZYPADKU PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE, KARNE ANI Z NAWIAZKA (W TYM MIEDZY INNYMI ZA ZAOPATRZENIE W PRODUKTY LUB USLUGI ZASTEPCZE, ZA UTRATE UZYTECZNOSCI, DANYCH LUB ZYSKÓW CZY ZAKLÓCENIA DZIALALNOSCI BIZNESOWEJ), NIEZALEZNIE OD ICH PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY ZOBOWIAZANIA (UMOWNEJ, CALKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM RÓWNIEZ ZANIEDBANIA I INNYCH PRZYCZYN), WYNIKAJACE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UZYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI POINFORMOWANO ICH O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

Poglady i konkluzje przedstawione w oprogramowaniu i dokumentacji sa pogladami i konkluzjami autora i nie nalezy ich interpretowac jako oficjalnych zasad, wyraznych czy dorozumianych, firmy Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja na third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja. Kopie licencji mozna uzyskac na stronie

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja na third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Niniejszym kazdej osobie, która pozyskala kopie tego oprogramowania i powiazanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”), przyznawane jest bezplatne zezwolenie na nieograniczone uzywanie Oprogramowania, w tym przyznawane sa prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy kopii Oprogramowania, a takze zezwalania osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie na takie same dzialania zgodnie z ponizszymi warunkami:

Powyzsza informacja o prawach autorskich i to zezwolenie musza zostac zamieszczone na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licencja na third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java i third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Zadne informacje o prawach autorskich nie sa zaznaczone w kodzie zródlowym tej klasy. Moze on byc uzywane do dowolnych celów, nalezy jednak odwolywac sie do patentu Unisys LZW w celu sprawdzenia ograniczen uzytkowania powiazanej klasy LZWEncoder. Wszelkie poprawki nalezy kierowac na adres kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licencja na third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

Algorytm kwantyzacji NEUQUANT Neural-Net autorstwa Anthony’ego Dekkera, 1994. Dyskusje na temat algorytmu zamieszczono w artykule „Kohonen neural networks for optimal colour quantization”, „Network: Computation in Neural Systems”, tom 5. (1994), strony 351–367.

Dowolnej stronie uzyskujacej kopie tych plików od autora, posrednio czy bezposrednio, przyznawane sa bezplatnie pelne, nieograniczone, nieodwolalne, obowiazujace na calym swiecie, pokryte, wolne od oplat licencyjnych, niewylaczne prawa i licencja na korzystanie z oprogramowania i dokumentacji („Oprogramowanie”), w tym bez ograniczen prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy wszystkich kopii Oprogramowania, a takze prawa do zezwalania osobom otrzymujacym kopie od dowolnej takiej strony na takie same dzialania. Jedynym wymaganiem jest zachowanie informacji o prawach autorskich w pelnym brzmieniu.

SDWebImage
Copyright (c) 2009–2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Licencja MIT (MIT)

Niniejszym kazdej osobie, która pozyskala kopie tego oprogramowania i powiazanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”), przyznawane jest bezplatne zezwolenie na nieograniczone uzywanie Oprogramowania, w tym przyznawane sa prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy kopii Oprogramowania, a takze zezwalania osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie na takie same dzialania zgodnie z ponizszymi warunkami:

Powyzsza informacja o prawach autorskich i to zezwolenie musza zostac zamieszczone na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

Zestaw SDK portalu Facebook do systemu iOS
Copyright (c) 2014 do dzis, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzytkownik niniejszym otrzymuje niewylaczna, obowiazujaca na calym swiecie, wolna od oplat licencje na uzywanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania w postaci kodu zródlowego lub formie binarnej do uzytku w zwiazku uslugami sieci web i interfejsami API dostarczanymi przez Facebook.

Tak jak w przypadku kazdego oprogramowania, które mozna zintegrowac z platforma Facebook, uzywanie tego oprogramowania podlega zasadom „Facebook Developer Principles and Policies” [http://developers.facebook.com/policy/]. Informacja o prawach autorskich musi zostac zamieszczona na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

Zestaw SDK portalu Facebook do systemu Android
Copyright (c) 2014 do dzis, Facebook, Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Uzytkownik niniejszym otrzymuje niewylaczna, obowiazujaca na calym swiecie, wolna od oplat licencje na uzywanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie tego oprogramowania w postaci kodu zródlowego lub formie binarnej do uzytku w zwiazku uslugami sieci web i interfejsami API dostarczanymi przez Facebook.

Tak jak w przypadku kazdego oprogramowania, które mozna zintegrowac z platforma Facebook, uzywanie tego oprogramowania podlega zasadom „Facebook Developer Principles and Policies” [http://developers.facebook.com/policy/]. Informacja o prawach autorskich musi zostac zamieszczona na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

Zestaw SDK Dysku Google
Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.

Kopię licencji można uzyskać na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Zestaw SDK uslugi Dropbox — Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Licencja MIT (MIT)

Niniejszym kazdej osobie, która pozyskala kopie tego oprogramowania i powiazanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”), przyznawane jest bezplatne zezwolenie na nieograniczone uzywanie Oprogramowania, w tym przyznawane sa prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy kopii Oprogramowania, a takze zezwalania osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie na takie same dzialania zgodnie z ponizszymi warunkami:

Powyzsza informacja o prawach autorskich i to zezwolenie musza zostac zamieszczone na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

Zestaw SDK uslugi Dropbox — kod obiektowy
Copyright (c) 2015–2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Licencja MIT (MIT)

Niniejszym kazdej osobie, która pozyskala kopie tego oprogramowania i powiazanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”), przyznawane jest bezplatne zezwolenie na nieograniczone uzywanie Oprogramowania, w tym przyznawane sa prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy kopii Oprogramowania, a takze zezwalania osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie na takie same dzialania zgodnie z ponizszymi warunkami:

Powyzsza informacja o prawach autorskich i to zezwolenie musza zostac zamieszczone na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

ZipArchive
Copyright (c) 2010–2015, Sam Soffes, http://soff.es

Licencja MIT (MIT)

Niniejszym kazdej osobie, która pozyskala kopie tego oprogramowania i powiazanej z nim dokumentacji („Oprogramowanie”), przyznawane jest bezplatne zezwolenie na nieograniczone uzywanie Oprogramowania, w tym przyznawane sa prawa do uzywania, kopiowania, modyfikowania, laczenia, publikowania, rozpowszechniania, podlicencjonowania lub sprzedazy kopii Oprogramowania, a takze zezwalania osobom, którym dostarczane jest Oprogramowanie na takie same dzialania zgodnie z ponizszymi warunkami:

Powyzsza informacja o prawach autorskich i to zezwolenie musza zostac zamieszczone na wszystkich kopiach lub znaczacych czesciach Oprogramowania.

OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE W TAKIM STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAZNYCH CZY DOROZUMIANYCH, W TYM BEZ GWARANCJI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. AUTORZY ANI WLASCICIELE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ZADNE ROZSZCZENIA, SZKODY ITD. Z TYTULU ODPOWIEDZIALNOSCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ W ZWIAZKU Z OPROGRAMOWANIEM, UZYWANIEM GO LUB INNYMI DZIALANIAMI DOTYCZACYMI OPROGRAMOWANIA.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Firebase Analytics
Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Protobuf.framework
Copyright 2014, Google Inc. Wszelkie prawa zastrzezone.

Redystrybucja i wykorzystywanie w postaci zródlowej i binarnej, z modyfikacjami lub bez, sa dozwolone, o ile spelnione sa nastepujace warunki:

* W redystrybucjach kodu zródlowego musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich, niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

* W redystrybucjach w postaci binarnej, w dokumentacji lub w innych materialach dostarczanych wraz z dana dystrybucja, musza byc zachowane powyzsze informacje dotyczace praw autorskich niniejsza lista warunków oraz przedstawione ponizej oswiadczenie.

* Nazwa Google Inc. ani nazwiska wspólautorów nie moga byc wykorzystywane do reklamowania ani promowania produktów pochodnych powstalych na podstawie tego oprogramowania bez wczesniejszego uzyskania wyraznej, pisemnej zgody.

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE PRZEZ WLASCICIELI PRAW AUTORSKICH W STANIE, W JAKIM SIE ZNAJDUJE („AS IS”) I NIE JEST OBJETE ZADNYMI GWARANCJAMI WYRAZNYMI ANI DOROZUMIANYMI, W TYM DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU. WLASCICIEL PRAW AUTORSKICH ANI WSPÓLAUTORZY NIE BEDA W ZADNYM PRZYPADKU PONOSIC ODPOWIEDZIALNOSCI ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, INCYDENTALNE, SZCZEGÓLNE, KARNE ANI Z NAWIAZKA (W TYM MIEDZY INNYMI ZA ZAOPATRZENIE W PRODUKTY LUB USLUGI ZASTEPCZE, ZA UTRATE UZYTECZNOSCI, DANYCH LUB ZYSKÓW CZY ZAKLÓCENIA DZIALALNOSCI BIZNESOWEJ), NIEZALEZNIE OD ICH PRZYCZYNY ORAZ PODSTAWY ZOBOWIAZANIA (UMOWNEJ, CALKOWITEJ LUB DELIKTOWEJ, W TYM RÓWNIEZ ZANIEDBANIA I INNYCH PRZYCZYN), WYNIKAJACE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z UZYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JESLI POINFORMOWANO ICH O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA TAKICH SZKÓD.

android.support.v4
Copyright (c) Google (rok nieznany)

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Kotlin-web-site
Prawa autorskie nieznane

Plik udostepniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Uzytkownik nie moze z niego korzystac inaczej niz zgodnie z Licencja.

Kopie licencji mozna uzyskac na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Jesli obowiazujace prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na pismie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencja jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIE ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraznych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiazujace z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

Biblioteka Open Source Computer Vision Library (OpenCV)
Copyright (c) 2018, zespół OpenCV

Biblioteka OpenCV jest używana w Programach na podstawie następującej licencji: Umowa licencji na bibliotekę Open Source Computer Vision Library (3-klauzulowa licencja BSD)

Zezwala się na redystrybucję i używanie materiałów źródłowych i binarnych, zmodyfikowanych lub nie, pod następującymi warunkami:

* Redystrybucja kodu źródłowego musi zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie.

* Dokumentacja i/lub inne materiały dołączone do redystrybucji w formie binarnej muszą zawierać powyższą informację o prawach autorskich, niniejszą listę warunków oraz poniższe oświadczenie.

* Nazw/nazwisk właścicieli praw autorskich ani nazwisk współtwórców nie można używać do reklamowania ani promowania produktów opracowanych na podstawie niniejszego oprogramowania bez uprzedniej pisemnej zgody.

Niniejsze oprogramowanie jest dostarczane przez właścicieli praw autorskich i współtwórców w stanie, w jakim zostało wytworzone, z wyłączeniem wszelkich wyraźnych i dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonych celów. Właściciele praw autorskich ani współtwórcy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, represyjne ani wtórne (w tym za dostarczenie produktów lub usług zastępczych, za utratę przydatności, danych bądź zysków oraz za zakłócenie działalności) bez względu na przyczynę ich powstania i przyjętą teorię odpowiedzialności kontraktowej, obiektowej lub deliktowej (w tym zaniedbania), wynikłe z używania niniejszego oprogramowania, nawet jeśli zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Plik udostępniany na licencji Apache w wersji 2.0 („Licencja”); Użytkownik nie może z niego korzystać inaczej niż zgodnie z Licencją.

Kopię licencji można uzyskać na stronie http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Jeśli obowiązujące prawo nie wymaga inaczej lub nie uzgodniono inaczej na piśmie, oprogramowanie rozpowszechniane zgodnie z Licencją jest dostarczane w TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SIĘ ZNAJDUJE („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI LUB WARUNKÓW, wyraźnych czy dorozumianych. Uprawnienia i ograniczenia obowiązujące z mocy Licencji zamieszczono w odpowiedniej Licencji.

16. Postanowienia rózne. Niniejsza Umowa licencyjna, w tym dokumenty wlaczone do niej przez odwolanie, stanowi cala umowe miedzy Uzytkownikiem a firma Canon zwiazana z Aplikacja; (i) zastepuje wszystkie poprzednie i obecne, ustne i pisemne porozumienia, propozycje i oswiadczenia w odniesieniu do jej przedmiotu; a takze (ii) na pierwszenstwo w przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub dodatkowych warunków dowolnego porozumienia lub podobnych komunikatów miedzy stronami w czasie obowiazywania niniejszej Umowy licencyjnej. Jesli dowolne z postanowien tej Umowy licencyjnej zostanie uznane za niewazne, wszystkie pozostale postanowienia pozostana w mocy, chyba ze szkodzilyby celowi tej Umowy licencyjnej, a niniejsza Umowa licencyjna jest wazna w pelnym zakresie dozwolonym przez obowiazujace prawo. Zadne modyfikacje tej Umowy licencyjnej nie sa wiazace, o ile nie zostaly sporzadzone na pismie i podpisane przez upowaznionego przedstawiciela kazdej ze stron. Ta Umowa licencyjna bedzie wiazaca i bedzie obowiazywac z korzyscia dla spadkobierców, nastepców i dozwolonych cesjonariuszy stron tej Umowy licencyjnej. Brak mozliwosci wyegzekwowania przez dowolna ze stron jakiegokolwiek prawa wynikajacego z naruszenia któregokolwiek z postanowien tej Umowy licencyjnej nie bedzie traktowany jako zrzeczenie sie jakiegokolwiek prawa zwiazanego z pózniejszym naruszeniem takiego postanowienia lub dowolnego innego prawa przyznanego z mocy tej Umowy licencyjnej.

© 2019 Canon Europa N.V., Holandia. Wszelkie prawa zastrzezone.