Evolve, Elwe Special Promotions grow their business using the latest printing technology from Canon

Usprawnianie poprzez poprawę przepływu informacji

Wyzwania

Dynamiczny wzrost danych i informacji oznacza konieczność obsługi większej ilości dokumentów i informacji niż kiedykolwiek wcześniej – a wszystko to musi być dostępne w biurze i poza nim. Ponadto niełatwo jest usprawnić komunikację wewnątrz firmy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa informacji.

Nasze innowacyjne narzędzia do zarządzania dokumentami i drukiem pomagają usprawnić przepływ danych w organizacji tak, aby pracownicy mogli łatwiej dzielić się informacjami zarówno bezpośrednio, wirtualnie, jak również z wykorzystaniem materiałów drukowanych.

Accelerate, St. James’ Hospital boosts productivity and patient experience through document management solutions from Canon

Opis wdrożenia

Przeczytaj o tym, jak pomogliśmy szpitalowi St. James w szybszej i efektywniejszej obsłudze ogromnej ilości poufnych danych i zwiększeniu ich bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak możemy usprawnić Twój biznes

Więcej informacji

Rozwiązania dla klientów

Usługi zarządzania drukiem

usługi zarządzania drukiem
Przenieś druk na wyższy poziom dzięki naszym usługom zarządzania drukiem Bez względu na rozmiar organizacji i złożoność procesów nasze usługi zarządzania drukiem zwiększają produktywność, a jednocześnie zmniejszają koszty i straty.

Digitalizacja dokumentów

Skanowanie i automatyzacja obsługi dokumentów
W dzisiejszym cyfrowym świecie brak możliwości szybkiego przetwarzania dokumentów może spowolnić działanie firmy. Po przejściu na dokumenty w formie elektronicznej firma może pracować szybciej i inteligentniej, a pracownicy mają dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca.

Współpraca w zarządzaniu projektami architektonicznymi (AEC&M)

współpraca w zarządzaniu projektami architektonicznymi
Zwiększ efektywność zarządzania projektami budowlanymi, umożliwiając dostęp z dowolnego miejsca do informacji projektowych. Szybsze i tańsze drukowanie wydruków wielkoformatowych o wysokiej jakości obniża koszty i jednocześnie gwarantuje precyzję potrzebną w przypadku projektów architektonicznych.

Produkcja dokumentów na żądanie

Komunikacja na żądanie
Uwolnij się od tradycyjnej formy druku w lokalnym printroomie, co wiąże się z organiczeniami w prędkości oraz jakości druku, i jednocześnie zmniejsz koszty i ilość odpadów inwestując w narzędzia do obsługi komunikacji na żądanie firmy Canon.

Zobacz również:

  • Canon
  • ...
  • Zarządzanie drukiem i informacjami – Usprawnianie