Evolve, Elwe Special Promotions grow their business using the latest printing technology from Canon

Usprawnianie poprzez poprawę przepływu informacji

Wyzwania

Dynamiczny wzrost danych i informacji oznacza konieczność obsługi większej ilości dokumentów i informacji niż kiedykolwiek wcześniej – a wszystko to musi być dostępne w biurze i poza nim. Ponadto niełatwo jest usprawnić komunikację wewnątrz firmy przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa informacji.

Nasze innowacyjne narzędzia do zarządzania dokumentami i drukiem pomagają usprawnić przepływ danych w organizacji tak, aby pracownicy mogli łatwiej dzielić się informacjami zarówno bezpośrednio, wirtualnie, jak również z wykorzystaniem materiałów drukowanych.

Accelerate, St. James’ Hospital boosts productivity and patient experience through document management solutions from Canon

Opis wdrożenia

Przeczytaj o tym, jak pomogliśmy szpitalowi St. James w szybszej i efektywniejszej obsłudze ogromnej ilości poufnych danych i zwiększeniu ich bezpieczeństwa.

Więcej informacji

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się, jak możemy usprawnić Twój biznes

Więcej informacji

Rozwiązania dla klientów

Współpraca nad projektami AEC

współpraca w zarządzaniu projektami architektonicznymi
Usprawnij przebieg prac projektowych poprzez zapewnienie szybkiego i łatwego dostępu do informacji o projekcie zainteresowanym podmiotom - niezależnie od tego, gdzie się znajdują. Przekonaj się, jak rozwiązania do skanowania, drukowania i udostępniania dokumentów, ułatwiają zarządzanie projektami budowlanymi.

Usługi zarządzania drukiem

usługi zarządzania drukiem
Przenieś druk na wyższy poziom dzięki naszym usługom zarządzania drukiem Bez względu na rozmiar organizacji i złożoność procesów nasze usługi zarządzania drukiem zwiększają produktywność, a jednocześnie zmniejszają koszty i straty.

Digitalizacja dokumentów

Skanowanie i automatyzacja obsługi dokumentów
W dzisiejszym cyfrowym świecie brak możliwości szybkiego przetwarzania dokumentów może spowolnić działanie firmy. Po przejściu na dokumenty w formie elektronicznej firma może pracować szybciej i inteligentniej, a pracownicy mają dostęp do dokumentów z dowolnego miejsca.

Produkcja dokumentów na żądanie

Komunikacja na żądanie
Nieskuteczne systemy prac produkcyjnych spowalniają działanie firmy. Dowiedz się, jak poprawić akość i spójność wydruków, zwiększyć wydajność i oszczędzić pieniądze dzięki produkcji dokumentów na żądanie.

Zobacz również:

  • Canon
  • ...
  • Zarządzanie drukiem i informacjami – Usprawnianie