Społeczeństwo — prowadzenie działalności w sposób społecznie odpowiedzialny

Staramy się wypełniać założenia korporacyjnej odpowiedzialności społecznej wobec wszystkich interesariuszy. Wyznawana przez nas filozofia Kyosei to wizja odpowiednia dla wszystkich, bez względu na rasę, opcję polityczną, płeć, sprawność, wyznanie czy kulturę, która umożliwia wspólne życie i pracę w harmonii.

Obejmuje ona:
• Szacunek dla klientów
• Wytyczne dla pracowników
• Wspieranie społeczności, wśród których działamy
• Zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego

Do grona interesariuszy zaliczamy inwestorów, organizacje pozarządowe, klientów, lokalne społeczności, pracowników i dostawców. Mamy powinności wobec każdej z tych grup i staramy się je wypełniać, a także sprostać ich oczekiwaniom. Dążąc do zachowania zasad uczciwego i etycznego działania i zachęcając do zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, pomagamy pracownikom zrozumieć ich rolę w procesie wspierania firmy.

W miejscach prowadzenia działalności nawiązujemy współpracę z organizacjami, osobami i społecznościami. Pomagamy im rozwiązywać problemy zdrowotne i społeczne oraz zachęcamy do bogacenia się oraz wypracowywania przychodu. Inwestujemy w projekty o zasięgu regionalnym i lokalnym i wcielamy w życie działania z zakresu korporacyjnej odpowiedzialności społecznej w społecznościach, od których jesteśmy zależni.

Obszary wsparcia

Nasze działania z zakresu partnerstwa i sponsoringu obejmują pięć obszarów. Są one odbiciem charakteru naszej firmy jako przedsiębiorstwa z branży przetwarzania obrazu, a także naszej filozofii korporacyjnej.

  • Kultura i sztuka: sponsorujemy między innymi imprezy Fashion Week w Londynie, Mediolanie i Paryżu, a także Londyńską Orkiestrę Symfoniczną
  • Sport: w regionie EMEA jesteśmy wieloletnim sponsorem piłki nożnej, a także sponsorem imprez łyżwiarstwa figurowego organizowanych przez Międzynarodową Unię Łyżwiarską i lekkoatletycznych zawodów IAAF World Athletics Series do 2016 r.
  • Nauka i oświata:Fundacja Canon działa na rzecz porozumienia między Europą a Japonią na płaszczyźnie kulturalnej i naukowej
  • Działania humanitarne: wsparcie dla Czerwonego Krzyża przybiera różne formy — od datków na usuwanie skutków katastrof po pomoc dla młodzieży o mniejszych szansach życiowych

Dalsze informacje

Co to jest Kyosei?
Dowiedz się więcej o naszych projektach regionalnych.
Dowiedz się więcej o naszych lokalnych projektach wsparcia.
Dowiedz się więcej o naszych zasadach w miejscu pracy i wsparciu pracowników.
Dowiedz się więcej o tym, jak firma Canon zmniejsza niekorzystny wpływ na środowisko.
Dowiedz się więcej o tym, jak firma Canon zachowuje zgodność z przepisami dotyczącymi ekonomii i zarządzania firmą.
Raport o zrównoważonym rozwoju Canon EMEA Sustainability Report 2014

spacer
					image
Społeczeństwo
Działania regionalne
Działania lokalne
Miejsce pracy
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)