Eksploatacja — oszczędzanie zasobów i pieniędzy

Korzystając z naszych produktów, rozwiązań i usług klienci oszczędzają zasoby i pieniądze, a ponadto zmniejszają swój wpływ na środowisko. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom i udoskonaleniom nasze produkty są bardziej energooszczędne i zużywają mniej papieru, gdy użytkownicy wykorzystują dostępne w nich funkcje. Pozwala to oszczędzać zasoby i zapobiega emisji dwutlenku węgla. Zasada ta dotyczy wszystkich produktów — od urządzeń wielofunkcyjnych po kalkulatory biurowe.

Zgodnie z podpisaną przez firmę Canon umową European Union Voluntary Agreement o zgodności urządzeń do przetwarzania obrazu z zasadami ochrony środowiska prowadzimy zdecydowane działania na rzecz ograniczania zużycia energii i papieru.

Oszczędzanie energii

Oszczędzanie zasobów

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla

Oszczędność czasu

Oszczędzanie energii

Ogromna większość produktów w ofercie firmy Canon spełnia kryteria programu Energy Star®. Oznacza to, że pod względem typowego zużycia energii (TEC) plasują się one wśród najbardziej wydajnych urządzeń. Nasze urządzenia otrzymały wiele wyróżnień od firmy Buyers Laboratory LLC (BLI) za „wyjątkowe dokonania” w zakresie wydajności energetycznej, między innymi nagrodę „Seria urządzeń wielofunkcyjnych A4 roku” w zimie 2014 r. oraz wiele pojedynczych nagród. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Szereg produktów firmy Canon nosi też oznaczenia dobrowolnego programu Blue Angel (Der Blaue Engel), który funkcjonuje w Niemczech. Dotyczy to urządzeń w konfiguracji standardowej. Dokładne informacje o wymaganiach można uzyskać w lokalnych oddziałach firmy Canon.

Opracowana przez firmę Canon technologia utrwalania On-demand (utrwalania toneru na papierze) pozwala też zaoszczędzić energię. Urządzenia z serii imageRUNNER ADVANCE wykorzystują specjalną warstwę utrwalającą oraz ceramiczną grzałkę, która rozgrzewa się błyskawicznie, skracając czas oczekiwania na działanie przy wychodzeniu z trybu uśpienia, pozwalając szybko uzyskać pierwsze wydruki i radykalnie zmniejszając zużycie energii. W porównaniu do konwencjonalnych systemów z rolką utrwalającą oszczędność może wynieść nawet 80%.

Nasze modele z serii PIXMA są w 100% zgodne z wymogami programu Energy Star® i charakteryzują się jednym z najniższych poziomów zużycia energii w trybie uśpienia.

Część naszych modeli kalkulatorów wykorzystuje do działania wyłącznie energię słoneczną. Z kolei inne modele mają funkcję automatycznego wyłączania, która oszczędza zużycie baterii.

  Na górę

Oszczędzanie zasobów

Picture_orange banner_UseNasze produkty, usługi i rozwiązania dostarczają klientom wielu sposobów oszczędzania zasobów. W ofercie Managed Print Service (usługi zarządzania drukiem) wskazano oszczędności, jakie klienci mogą uzyskać w swoim środowisku drukowania. Oferta Canon Business Services wykracza z kolei poza usługi zarządzania dokumentami i drukowaniem i koncentruje się na zarządzaniu informacjami i multimediami oraz procesami cyfrowymi w wielu kanałach.

Papier: dzięki funkcjom naszych produktów i rozwiązaniom oprogramowania klienci mogą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie drukowania, oszczędzając przy tym zasoby.

  • Ustawienie domyślnego drukowania dwustronnego pozwala zaoszczędzić nawet 50% papieru. Zgodnie z podpisaną przez firmę Canon umową European Union Voluntary Agreement (EUVA) od dnia 1 stycznie 2012 r. drukowanie dwustronne jest domyślnie ustawiane we wszystkich urządzeniach objętych umową i oferujących tę funkcję.
  • Dodatkowe oszczędności papieru zapewnia drukowanie na każdej stronie arkusza dwóch lub większej liczby stronic tekstu (drukowanie 2 na 1, 4 na 1 i N na stronie). Umowa EUVA przewiduje, że drukowanie „N na stronie” jest standardową funkcją.
  • Ustawiając domyślne drukowanie monochromatyczne, można uniknąć marnowania tuszu.
  • Korzystanie z funkcji bezpiecznego drukowania (gdy drukarka identyfikuje właściciela dokumentu) pozwala zatrzymać gromadzenie w drukarce anulowanych zadań drukowania, wśród których mogą być również dokumenty poufne, i poprawić bezpieczeństwo informacji.
  • Przekazywanie dokumentów w formie cyfrowej, czyli całkowita rezygnacja z drukowania, daje jeszcze więcej oszczędności papieru. Dowiedz się więcej o rozwiązaniach dot. dokumentów firmy Canon.
  • Niektóre urządzenia PIXMA firmy Canon mają ustawienie Eco, które informuje użytkowników, ile papieru i energii oszczędzają i o ile zmniejszają emisję CO2, gdy używają odpowiednich ustawień drukowania.

Przestrzegamy zasad odpowiedzialnych zakupów papieru i prowadzimy łańcuch nadzoru nad całą naszą siecią dystrybucji papieru. Papier objęty certyfikatem i pochodzący z recyklingu stanowił 86% obrotu papieru w 2013 r., a w niektórych krajach oferujemy klientom papier neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla. Nasze zasoby papieru są zgodne z rozporządzeniem EUTR regulującym handel drewnem na terenie Unii Europejskiej.

Tusz: modele PIXMA mają osobne zasobniki z tuszem, co pozwala na ich indywidualną wymianę i oznacza mniejsze marnotrawstwo. Zarówno modele PIXMA, jak i niektóre drukarki wielkoformatowe (LFP) wykorzystują tusz na bazie wody. Nie zawierają one rozpuszczalników, więc mają niewielki wpływ na środowisko. Zasobniki z tuszem w drukarkach LFP mają także dodatkowy zbiorniczek, który gwarantuje całkowite zużycie tuszu przed wymianą. Dostępny jest także tryb ekonomiczny, którego można używać do tworzenia wydruków, w przypadku których kolor ma mniejsze znaczenie — pozwala to średnio zaoszczędzić nawet 20% tuszu.

Dowiedz się więcej o modelach PIXMA i o drukarkach wielkoformatowych.

Toner: nasze kasety z tonerem do drukarek laserowych mogą być w całości poddane recyklingowi, co pozwala zmaksymalizować efektywność wykorzystania zasobów dzięki ich ciągłemu ponownemu wykorzystywaniu. Więcej informacji o naszym zgodnym z dyrektywą WEEE programie recyklingu kaset z tonerem do drukarek laserowych, który funkcjonuje w 18 krajach Europy, oraz o sposobie recyklingu zużytych kaset z tonerem. Prowadzimy także europejski program zwrotu kaset do drukarek atramentowych w 15 krajach.

Odnowione fabrycznie modele (FPNM): Więcej informacji o tym, jak firma Canon tworzy odnowione fabrycznie modele i daje urządzeniom wielofunkcyjnym drugie życie. 

Zobacz naszą nową broszurę o produktach FPNM.

Zobacz nasz nowy film o produktach FPNM.

Uzyskaj więcej informacji o zobowiązaniach firmy Canon dotyczących produktów wycofanych z eksploatacji.
Zapoznaj się z definicją odnowionych fabrycznie modeli firmy Canon.

  Na górę

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla

Podnoszenie wydajności drukowania, zmniejszanie zużycia energii i modyfikacja opcji drukowania może oznaczać mniejszą emisję CO2. W Austrii, Niemczech, Holandii i Szwajcarii firma Canon poszła o krok dalej i oferuje klientom kupującym lub biorącym w leasing nowe urządzenia imageRUNNER ADVANCE umożliwiające drukowanie neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Oferta ta obejmuje kompensację całej emisji CO2 związanej z drukowaniem i serwisem. Dowiedz się więcej o opcji drukowania neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, dostępnej w oddziale Canon Austria.

  Na górę

Oszczędność czasu

Usługa e-maintenance umożliwia zdalną konserwację zainstalowanych urządzeń, a tym samym szybsze rozwiązywanie problemów. Pozwala to także zapobiec emisji CO2 związanej z wizytą serwisanta.

  Na górę

spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Recykling
Działania
ISO 14001
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju