Produkcja — projektowanie produktów przyjaznych środowisku

Naszym nadrzędnym celem w zakresie ochrony środowiska jest tworzenie większej wartości z mniejszej ilości zasobów. Projektujemy produkty z myślą o środowisku, więc już na samym początku procesu tworzenia zwracamy uwagę na zmniejszenie rozmiaru produktu, ograniczenie ilości nowych surowców oraz wykorzystanie materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu. Dzięki takim i innym działaniom przyczyniamy się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Przykładem może być seria imageRUNNER ADVANCE, w której zastosowano tworzywa z recyklingu i biotworzywa, oraz wiele spośród naszych kalkulatorów, które są produkowane z wykorzystaniem tworzyw pochodzących z recyklingu urządzeń firmy Canon.

Firma Canon co roku inwestuje w badania i rozwój ponad 8% środków uzyskanych ze sprzedaży. Korzystając z zaawansowanych technologii, unikamy potrzeby tworzenia prototypów, przy czym nadal mamy możliwość oceny projektu i wprowadzania udoskonaleń. Opracowaliśmy metodę ustalania docelowej obniżki emisji dwutlenku węglajuż na etapie projektowania. Obejmuje to każdy etap cyklu życia produktu, w tym jego produkcję i eksploatację. W przypadku serii imageRUNNER ADVANCE zaowocowało to znaczną obniżką zużycia energii. Ponadto w przypadku niektórych produktów zaczęliśmy publikować informacje o stopniu ich negatywnego wpływu na środowisko (http://www.cfp-japan.jp/english/list/).

Umowa European Union Voluntary Agreement

Redukowanie substancji niebezpiecznych

Tworzenie materiałów odnawialnych

Mniejsze produkty i lżejsze opakowania

Produkcja w Europie

Umowa European Union Voluntary Agreement

W czerwcu 2011 r. firma Canon podpisała dobrowolną umowę Voluntary Agreement (VA) dotyczącą poprawy parametrów ekologicznych sprzętu do przetwarzania obrazu. Ta samoregulacyjna inicjatywa narzuca uczestnikom ponadstandardowe wymagania, a jej autorami i wykonawcami są producenci sprzętu do przetwarzania obrazu. Inicjatywa została zatwierdzona przez Komisję Europejską w styczniu 2013 r. jako równoważna wiążącym regulacjom prawnym. W myśl umowy VA każdy z 16 sygnatariuszy zobowiązał się, że co najmniej 90% modeli urządzeń do przetwarzania obrazu i drukowania, które wprowadza na rynek, będzie zgodnych z minimalnymi wymogami dotyczącymi wydajności w zakresie typowego zużycia energii (TEC) i trybu działania (OM). Ten wskaźnik wyznacza cele dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla wytwarzanego w procesie drukowania i kopiowania w UE. Umowa VA obejmuje kwestie dotyczące atramentu, tonera i papieru oraz ich recyklingu.

Porozumienie zawiera precyzyjnie zdefiniowane zobowiązania w zakresie energii (Energy Star®), oszczędności papieru (domyślnie włączony druk dwustronny) oraz informacji o postępowaniu ze zużytymi materiałami eksploatacyjnymi. Umowa nakazuje też producentom informowanie użytkowników o sposobach odpowiedzialnego korzystania z papieru do drukarki.

Dowiedz się więcej o umowie EU Voluntary Agreement.

  Na górę

Redukowanie substancji niebezpiecznych

Projektujemy nasze produkty tak, by spełniały wymagania odpowiednich przepisów lub wykraczały poza nie, a zawarta w nich ilość substancji niebezpiecznych utrzymywała się w dopuszczonych granicach lub nawet była mniejsza niż wskazana w dyrektywie RoHS (Restriction of Hazardous Substances) i przepisach REACH. W pewnych przypadkach wykraczamy poza wymagania prawne, całkowicie eliminując niebezpieczne substancje. Na przykład od 2005 r. produkty medyczne marki Canon były zgodne z wymogami dyrektywy RoHS, choć obowiązuje ona wyposażenie medyczne dopiero od roku 2014. Dowiedz się więcej o naszym sprzęcie medycznym.

Realizujemy także program zamówień ekologicznych, sprawdzając i monitorując substancje zawarte w produktach pochodzących od naszych dostawców. Dowiedz się więcej o programie ekologicznych zakupów.

  Na górę

Tworzenie materiałów odnawialnych

Zgodnie z naszymi szacunkami zastosowanie tego tworzywa mogłoby zmniejszyć emisję CO2 związaną z produkcją o 20% w porównaniu z tworzywami konwencjonalnymi. Części z biotworzywa instalowane są w naszych cyfrowych drukarkach produkcyjnych imagePRESS C7010VP i imagePRESS C6010.

  Na górę

Mniejsze produkty i lżejsze opakowania

Picture_updated_orange banner_2013Zmniejszenie rozmiaru i wagi naszych produktów bez wpływu na ich działanie, oraz wzmocnienie ich obudów pozwala nam zmniejszyć ilość zużywanych zasobów i oznacza, że możemy stosować mniej opakowań lub opakowania o mniejszej wadze. Tam, gdzie to możliwe, ograniczamy też opakowania. Oba rodzaje wymienionych działań pozwalają poprawić efektywność załadunku produktów przygotowywanych do wysyłki i zmniejszyć emisję CO2. Dowiedz się więcej o naszych usprawnieniach w zakresie logistyki.

Na przykład w porównaniu z modelem MP540 z 2008 r. urządzenia serii PIXMA MG5500 wprowadzone w 2013 r. są o 22% lżejsze, o 4% mniejsze i wymagają o 12% mniej materiałów opakowaniowych.

Waga opakowań niektórych kaset z atramentem została zmniejszona o około 50%, a jako materiał zastosowano głównie karton, który klienci mogą łatwo przekazać do recyklingu. Jeśli kasety z atramentem są opakowane w plastikowe blistry, blistry te zawierają przynajmniej 70% tworzywa pochodzącego z recyklingu.

Dowiedz się więcej o naszych działaniach z zakresu recyklingu.

  Na górę

Produkcja w Europie

Dotychczas działalność produkcyjna w Europie skupiała się głównie na programie recyklingu kaset z tonerem do drukarek laserowych w zakładzie Canon Bretagne i na produkcji odnowionych fabrycznie modeli w zakładzie Canon Giessen. Produkty sprzedawane w regionie EMEA są produkowane w Azji, Kanadzie, Holandii i Niemczech. Wszystkie jednostki produkcyjne na całym świecie, w tym marek Océ i Optopol, podlegają bezpośrednio firmie Canon Inc.

Ostatnie nabytki w Europie to między innymi spółki DelftDI, NT-ware, Milestone i I.R.I.S. Group — wszystkie są producentami oprogramowania i rozwiązań. Nabytki te pomagają nam w dywersyfikacji i doskonaleniu usług świadczonych klientom, co ułatwia dalszy rozwój. Na przykład nabycie firmy Milestone znacząco zwiększy nasze możliwości dotyczące oprogramowania w obszarze wideomonitoringu sieciowego.

  Na górę

spacer
					image
Środowisko
Eksploatacja
Recykling
Działania
ISO 14001
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju