Działania — lepsze zrównoważenie działań

Zgodnie z naszą korporacyjną filozofią Kyosei dążymy do zmniejszenia niekorzystnego wpływu naszej działalności na środowisko. Nasz Statut ds. ochrony środowiska określa najważniejsze czynności, które podejmujemy by utrzymać równowagę między zrównoważonym wzrostem a dobrobytem, odpowiedzialnie korzystać z zasobów i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne.

Podejmowane przez nas działania przybierają formę inicjatyw, zasad i procedur mających ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Nasza strategia zarządzania środowiskowego obejmuje działania z zakresu zarządzania emisjami,

Picture_banner_Operations

ograniczania zużycia zasobów, kontroli nad odpadami i zanieczyszczeniami oraz recyklingu. O ile to możliwe, nasze zakłady prowadzą tez działania z zakresu bioróżnorodności i odbudowy naturalnych siedlisk.

Poniższa ramka pokazuje nasze cele i dotychczasowe postępy w regionie EMEA:

Obszar Zagadnienie Cel* POSTĘP W 2013 R.
Ślad węglowy — Canon EMEA Zmniejszenie o 1,5% rocznie w stosunku do obrotów (w porównaniu do 2010 r.) -15% do 2020 r.* -7% w porównaniu do 2010 r.
Wydajność wykorzystania zasobów Zwiększenie recyklingu odpadów we wszystkich oddziałach w regionie EMEA 52% do 2014 r.* 50%
Zwiększenie recyklingu odpadów w magazynach firmy Canon (także wynajmowanych) 85% do 2014 r.* 83%
Sprzedaż zrównoważonych produktów Zwiększenie sprzedaży papieru objętego certyfikatem i pochodzącego z recyklingu 75% obrotu papierem do 2014 r.* 86% obrotu papierem
Emisja dwutlenku węgla związana z transportem Zmniejszenie względem sprzedaży netto w 2012 r. -2% 2013 Niezrealizowane

* Mierzony względem łącznej wartości bazowej firm Canon i Océ w 2010 r.

Europejski Statut ds. Ochrony Środowiska

ISO 14001

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla

Wydajność energetyczna

Oszczędzanie zasobów

Bezpieczeństwo klientów i pracowników

Raporty o zrównoważonym rozwoju

Łagodzenie zmian klimatycznych

ISO 14001

W roku 2007 firma Canon otrzymała globalny certyfikat zgodności z wymagającym standardem zarządzania środowiskowego ISO 14001 i nadal dąży do ciągłego doskonalenia we wszystkich swoich zakładach. Certyfikat obejmuje obecnie około 200 zakładów w 25 krajach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki.

  Na górę

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla

 • Logistyka: W celu ograniczenia emisji CO2 zmieniamy metody dystrybucji towarów i przechodzimy na transport kolejowy i morski. Proces zmniejszania rozmiarów produktów i opakowań pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca w czasie transportu. Nasze centralne magazyny znajdują się w Europie. Postrzegając Europę jako pojedynczy (wirtualny) magazyn możemy monitorować poziom zapasów w magazynach krajowych aż do momentu wysyłki produktu. To z kolei pozwala nam dostarczać produkty w miejsca, gdzie są potrzebne, i uniknąć przewożenia ich między magazynami.
 • eMaintenance: W przypadku wielu naszych urządzeń wielofunkcyjnych serwisowanie i usuwanie problemów może odbywać się zdalnie. Zapobiega to emisji CO2 związanej z wizytami specjalistów i zapewnia klientom szybszą naprawę.
 • Przestrzeń biurowa: W ramach programu integracji Océ zaoszczędziliśmy 36 000 m² przestrzeni biurowej od 2011 r. — to równowartość kilotony CO2
 • Samochody służbowe: Obowiązujące obecnie (2014 r.) zasady firmy Canon Europe dotyczące samochodów służbowych ograniczają poziom emisji CO2 do wartości 120 g/km. Są one stopniowo zmniejszane z roku na rok. Tylko w Rosji nadal obowiązuje ograniczenie do 130 g/km z uwagi na ograniczoną dostępność samochodów zgodnych z ograniczeniem do 120 g/km. W niektórych krajach oferujemy kierowcom samochodów firmowych wskazówki lub szkolenia, zachęcając ich do bezpieczniejszej i bardziej oszczędnej jazdy.
 • Podróże służbowe: Obserwujemy roczne statystyki podróży służbowych i zachęcamy pracowników, by w miarę możliwości korzystali z usług wideo- i telekonferencji.

  Na górę

Wydajność energetyczna

 • Budynki: Stosowane przez nas zasady odnawiania obejmują proekologiczne usprawnienia budynków, o ile pozwala na to ich struktura. Obejmuje to na przykład instalację słonecznych paneli fotowoltaicznych, automatycznego oświetlenia i wymienników ciepła.
 • Efektywność IT: Dzięki wymianie i wirtualizacji serwerów od 2009 r. ograniczyliśmy niemal o połowę ilość energii potrzebną do zasilania i chłodzenia naszych centrów danych (2,8 mln kWh w stosunku do 4,4 mln kWh).
 • Energia odnawialna: Preferujemy zakup energii ze źródeł odnawialnych, w zależności od jej lokalnego kosztu i dostępności. Obecnie 11 oddziałów w Europie kupuje 70–100% energii ze źródeł odnawialnych.

  Na górę

Oszczędzanie zasobów

 • Picture_banner_Operations2Papier: Przestrzegamy zasad odpowiedzialnych zakupów papieru i prowadzimy łańcuch nadzoru nad całą naszą siecią dystrybucji papieru. Zarówno nasze główne biuro regionu EMEA, jak i osiem działów sprzedaży w Europie posiada certyfikat FSC® lub PEFC. W 2013 r. 75% wyprodukowanego przez nas papieru było objęte certyfikatem FSC lub PEFC.
 • Woda: Zmniejszamy zużycie wody w trakcie naszych działań, między innymi redukując ilość wody potrzebnej do spłukiwania toalet oraz wykorzystując deszczówkę i „szarą wodę” tam, gdzie jest to technicznie możliwe.
 • Imprezy: Mamy wytyczne dotyczące imprez, które zawierają wskazówki dla organizatorów i dostawców, obejmujące kwestie od wyboru materiałów do budowy stoisk, aż po segregację odpadów do recyklingu, w celu zapobiegania wywożeniu ich na wysypisko. Współpracujemy z organizatorami naszych imprez, by monitorować ich zgodność z przepisami prawa, a w przypadku części większych wydarzeń również przeprowadzać kontrole. O ile to możliwe, wykorzystujemy materiały użyte do budowy stoiska przy okazji kolejnych imprez.
 • Śmieci biurowe: O ile istnieją możliwości techniczne, w naszych biurach segreguje się odpady przekazywane do recyklingu, by zapobiec wywożeniu ich na wysypisko.

  Na górę

Bezpieczeństwo klientów i pracowników

Każdy z pracowników mających do czynienia z niebezpiecznymi substancjami przechodzi obowiązkowe szkolenie BHP z tego zakresu. Zapewnia to prawidłowe obchodzenie się z chemikaliami i ich właściwe użycie, a jednocześnie gwarantuje bezpieczeństwo klientów i pracowników. Dzięki programowi ekologicznych zakupów możemy sprawdzić, czy nasi dostawcy przestrzegają odpowiednich przepisów dotyczących niebezpiecznych związków chemicznych zawartych w kupowanych przez nas towarach.

  Na górę

Raporty o zrównoważonym rozwoju

Każdego roku oddział Canon Europe przygotowuje raport o zrównoważonym rozwoju. Najnowsze raporty Canon Europe i Canon Inc. o zrównoważonym rozwoju można znaleźć tutaj.

  Na górę

Łagodzenie zmian klimatycznych

Wszyscy nasi pracownicy przechodzą szkolenie z zakresu ochrony środowiska, które ma miejsce podczas „dni wprowadzających” i kursów online. Pomaga ono zrozumieć, jak dużą wagę przykładamy do zmniejszenia wpływu wywieranego na środowisko i w jaki sposób wiąże się to z ich pracą.

Wiele krajowych oddziałów firmy Canon i wielu naszych pracowników aktywnie wspiera istniejące w ich społecznościach projekty i organizacje związane z ochroną środowiska, oferując im patronat, darowizny i pracę ochotniczą.

Oddział Canon UK jest dobrym przykładem, jak działania na rzecz bioróżnorodności i odbudowy naturalnych siedlisk mogą współistnieć z prowadzeniem firmy. Należące do oddziału tereny obejmują malownicze, naturalne obszary będące domem wielu dzikich stworzeń, na przykład pszczół. W Hiszpanii firma Canon wpiera program Canon Responsible Forest (Bosque Responsable Canon) — pracownicy biura w Walencji pomagają sadzić rodzime drzewa i pielęgnować roślinność. Dowiedz się więcej o naszych projektach regionalnych i lokalnych.

  Na górę

spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Recykling
Eksploatacja
ISO 14001
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]