ISO 14001 — skonsolidowany certyfikat ISO 14001 firmy Canon

Grupa Canon to jedno z bardzo niewielu przedsiębiorstw, którym udało się uzyskać skonsolidowany certyfikat ISO 14001. Obejmuje on wszystkie nasze operacje na całym świecie i lokuje nas w ścisłej czołówce firm. Około 200 zakładów Canon w 25 państwach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki ma certyfikat ISO 14001. Od 2007 roku posiadamy pojedynczy połączony certyfikat obejmujący nasz system zarządzania środowiskowego (EMS), który działa w ponad 700 placówkach firmy Canon na całym świecie.

Aby sprostać surowym wymogom międzynarodowego standardu ISO 14001, firma Canon musi udowodnić, że system EMS pozwala zarządzać wpływem, jaki wywierają na środowisko nasze produkty i działalność. Musimy spełniać wymagania wszelkich dotyczących nas przepisów, zapobiegać skażeniom i nieustannie pracować nad doskonaleniem działań z zakresu ochrony środowiska.

Dzięki systemowi EMS kwestie ochrony środowiska znajdują odzwierciedlenie we wszystkich aspektach cyku życia naszych produktów — od etapu projektowania i rozwoju, przez zakup części i materiałów oraz produkcję, aż po dystrybucję, eksploatację, odbiór i recykling. Systemem EMS objęte są również nasze budynki i działania. Przeczytaj o naszej działalności na rzecz ochrony środowiska.

Canon Group ISO 14001 2017-2020 (Front Page) [PDF, 117 KB]
Canon Group ISO 14001 2017-2020 (FULL) [PDF, 492 KB]
spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Eksploatacja
Recykling
Działania
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównoważonego Rozwoju (.pdf)
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]