Słownik

Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

Recykling materiałów w pętli zamkniętej

Dupleks

Odnowione fabrycznie modele

Recykling

Odnowa

Ponowne wykorzystanie

2 na 1 (2 na stronie), 4 na 1 (4 na stronie), N na stronie

Neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

„Pojęcie »neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla« oznacza, że dzięki transparentnemu procesowi obliczania emisji, ich redukcji i kompensacji emisji częściowych bilans netto emisji dwutlenku węgla wynosi zero”*.
* Źródło definicji: rząd Wielkiej Brytanii, Departament Energii i Zmian Klimatycznych, październik 2009 r.

  Na górę

Recykling materiałów w pętli zamkniętej

Wykorzystując odpowiedni system zbierania, firma Canon gromadzi wycofywane produkty. Następnie w zakładach firmy Canon na drodze obróbki mechanicznej z produktów tych odzyskuje się materiały, które posłużą jako surowce do wyrobu nowych produktów lub części firmy Canon (mogą to być produkty różne od poddanych recyklingowi). Pod koniec kolejnej fazy eksploatacji produkty te są ponownie zbierane i poddawane takiej samej obróbce.

  Na górę

Dupleks

Drukowanie na obu stronach arkusza; znany również jako druk dwustronny.

  Na górę

Odnowione fabrycznie modele

Urządzenie FPNM to nowe wydanie oryginalnego modelu, które powstało na bazie nowych i istniejących elementów. Oryginalne urządzenia są zbierane od klientów, wysyłane do fabryki firmy Canon i rozmontowywane na pojedyncze elementy. Zdemontowane elementy są dokładnie czyszczone i przechodzą pełną procedurę testową. Następnie każde odnowione urządzenie przechodzi taką samą procedurę kontroli jakości jak nowo wyprodukowane urządzenie i otrzymuje gwarancje posiadania takiej samej jakości i parametrów jak oryginalne urządzenie.

  Na górę

Recykling

Każdy proces odzyskiwania, w wyniku którego następuje przekształcenie opadów w produkty, materiały lub substancje bez zmiany ich składu, przeznaczone do tych samych celów, co pierwotnie, lub innych. Pojęcie obejmuje ponowne przetworzenie materiałów organicznych, ale nie dotyczy odzyskiwania energii ani przekształcania w paliwa lub materiały służące do zasypywania.

  Na górę

Odnowa

Produkty są zwracane do fabryki firmy Canon lub lokalnych oddziałów w celu odnowienia, które nie wymaga dużych nakładów pracy (może to być na przykład wymiana części lub konserwacja zapobiegawcza). W ten sposób produkty są przywracane do stanu umożliwiającego ich odsprzedaż lub leasingowanie.

  Na górę

Ponowne wykorzystanie

Każde działanie, w wyniku którego produkty lub podzespoły niebędące odpadami są ponownie wykorzystywane do tego samego celu, w jakim je stworzono.

  Na górę

2 na 1 (2 na stronie), 4 na 1 (4 na stronie), N na stronie

2 na 1 (2 na stronie): umieszczenie dwóch stron wydruku na jednej stronie nośnika (np. arkusza papieru A4).
4 na 1 (4 na stronie): umieszczenie czterech stron wydruku na jednej stronie nośnika.
N na stronie: umieszczenie wielu stron wydruku na jednej stronie nośnika.

  Na górę

spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Eksploatacja
Recykling
Działania
ISO 14001
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju
szybkie łącza
Canon Polska Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 68 KB]