Środowisko — ochrona środowiska i wspieranie naszych klientów

Projektując nasze produkty, mamy na uwadze ochronę środowiska i często wykorzystujemy w nich materiały pochodzące z recyklingu. Minimalizujemy ilość energii potrzebną naszym urządzeniom do pracy, aby nasi klienci mogli oszczędzać zasoby. Ponadto przewidujemy sposób ich regeneracji, powtórnego wykorzystania i recyklingu, gdy okres eksploatacji dobiegnie końca. Poprzez maksymalizację wykorzystania zasobów, redukujemy zapotrzebowanie na nowe zasoby dla naszych produktów.

Wiedząc, że dwie trzecie emisji związków węgla związanej z cyklem życia produktuprzypada na jego wykorzystanie przez użytkowników oraz na obróbkę surowców i podzespołów przez dostawców, coraz więcej miejsca w naszej ofercie zajmują rozwiązania i usługi ściśle dostosowane do indywidualnych potrzeb, dzięki którym klienci mogą działać skuteczniej i wydajniej. Dzięki temu mogą oni jednocześnie chronić środowisko, oszczędzać pieniądze i cieszyć się nowatorskimi, bezpiecznymi produktami. Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach i usługach.

Produkcja — Eksploatacja — Przetwarzanie
W stosunku do cyklu życia wszystkich naszych produktów stosujemy zasadę „Produkcjaeksploatacjaprzetwarzanie”.

Proces „Produkcja — eksploatacja — przetwarzanie” firmy Canon

Zgodnie z naszą filozofią korporacyjną Kyosei bierzemy odpowiedzialność za wyniki naszych działań i ich wpływ na środowisko naturalne. Nasz Statut ds. Ochrony Środowiska [PDF, 114 KB] określa najważniejsze czynności, dzięki którym staramy się zachować równowagę między zrównoważonym wzrostem i dobrobytem, odpowiedzialnie korzystać z zasobów i zmniejszyć nasz wpływ na środowisko naturalne. Wszystkie te działania mają na celu ograniczenie zmian klimatycznych.

Wszystkie nasze oddziały i operacje biznesowe w regionie EMEA są podporządkowane standardowym zasadom, których stosowanie ma doprowadzić do minimalizacji szkodliwego wpływu na środowisko. Dowiedz się więcej o naszych działaniach biznesowych.

Nagrody
Wysiłki naszej firmy na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia zmian klimatycznych zostały uhonorowane szeregiem nagród:
• Nasz wynik na karcie wyników Climate Counts to 66/100.
• Zajmujemy 29 miejsce w rankingu 2012 Best Global Green Brands firmy Interbrand.
• Według organizacji Reputation Institute mamy 9 pozycję na liście najbardziej renomowanych firm świata (2012).

Raport o zrównoważonym rozwoju Canon EMEA Sustainability Report 2013
Zobacz słownik pojęć związanych z ochroną środowiska.
Zapoznaj się z naszym Statutem ds. Ochrony Środowiska [PDF, 114 KB]

Dowiedz się, jak firma Canon wspiera społeczności i wypełnia zobowiązania społeczne.

Dowiedz się, jak firma Canon zapewnia zgodność z przepisami w zakresie ładu organizacyjnego.

spacer
					image
Środowisko
Produkcja
Eksploatacja
Recykling
Działania
ISO 14001
Słownik
Zrównoważony rozwój
Środowisko
Społeczeństwo
Biznes
Nagrody
Raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju
Canon Europe Raport Zrównowazonego Rozwoju