Canon Professional Services dostępny w Polsce

Warszawa, 21 listopada 2013 r. - Firma Canon Polska udostępnia profesjonalnym fotografom usługę Canon Professional Services. Zakres świadczeń oferowanych w ramach pakietów (Srebrny, Złoty, Platynowy) będzie stale rozwijany, dzięki czemu użytkownicy sprzętu Canon będą mieli dostęp do szeregu udogodnień w codziennej pracy.

Europejski program CPS jest bezpłatną usługą, którą Canon oferuje profesjonalnym użytkownikom sprzętu foto i wideo, dając tym samym dostęp do wielu korzyści. Wśród nich wymienić można m.in. wsparcie CPS podczas większych imprez, naprawę zarejestrowanego sprzętu w trybie priorytetowym, a także lokalne wsparcie CPS w wybranych krajach europejskich. W zależności od poziomu członkostwa (Srebrny, Złoty, Platynowy) w ramach CPS można będzie także otrzymać zastępczy sprzęt na czas naprawy.

Na początku program Canon Professional Services w Polsce będzie dostępny w pakiecie Srebrnym. Rejestracja na tym poziomie wymaga zgłoszenia dwóch body i trzech obiektywów wskazanych przez CPS. Listę zakwalifikowanego sprzętu można znaleźć na europejskiej stronie Canon Professional Services:
https://cps.canon-europe.com/Public/QualifyingProducts

Każdy zarejestrowany w CPS użytkownik sprzętu profesjonalnego Canon otrzyma swój indywidualny numer oraz kartę potwierdzającą członkostwo. Czas realizacji naprawy produktów zarejestrowanych w CPS na poziomie Srebrnym wynosi 5 dni roboczych. Sprzęt zastępczy wydawany będzie w miarę dostępności.

Naprawy w ramach CPS w Polsce realizowane będą przez „Centrum Serwisowo Informacyjne Foto i Video", ul. Żytnia 15, 01-014 Warszawa, tel. +48 22 379 20 90, fax. +48 22 379 20 91, e-mail: info@e-csi.pl, www.e-csi.pl

Ważne linki:

  • Ogólne informacje na temat CPS: http://www.canon.pl/cps/`
  • Rejestracja w CPS : https://cps.canon-europe.com/
  • Lista produktów kwalifikowanych do programu CPS https://cps.canon-europe.com/Public/QualifyingProducts
  • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania http://www.canon.pl/cps/

CZŁONKOSTWO W CPS (POZIOM)

MINIMALNE WYMAGANIA DOT. APARATU

MINIMALNE WYMAGANIA DOT. OBIEKTYÓW

MINIMALNE WYMAGANIA DOT. KAMER

FOTO

Srebrny

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 2 aparaty rekomendowane dla poziomu Srebrnego (lub wyższego)

&

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 obiektywy zakwalifikowane przez CPS

-

Złoty

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 2 aparaty rekomendowane dla poziomu Złotego (lub wyższego)

&

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 obiektywy zakwalifikowane przez CPS

-

Platynowy

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 3 aparaty rekomendowane dla poziomu Platynowego

&

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 4 obiektywy zakwalifikowane przez CPS

-

WIDEO

-

-

-

-

Należy posiadać i zarejestrować przynajmniej 1 kamerę wideo z listy zakwalifikowanych przez CPS

CZŁONKOSTWO W CPS (POZIOM)

KORZYŚCI

SZACOWANY CZAS NAPRAWY

SPRZĘT ZASTĘPCZY NA CZAS NAPRAWY

FOTO

Srebrny

5 dni roboczych

-

Złoty

3 dni robocze

Oferowany, gdy szacowany czas naprawy nie może być zrealizowany

Platynowy

2 dni robocze

Oferowany, gdy szacowany czas naprawy nie może być zrealizowany

WIDEO

6 dni roboczych

Oferowany, gdy szacowany czas naprawy nie może być zrealizowany

spacer
					image
Informacje prasowe
Wiadomości o firmie
Wiadomości dla klientów biznesowych
Wiadomości dla klientów indywidualnych
Wiadomości o Canon Inc
Informacje
Zdjęcia
Kanały RSS
Wiadomości o firmie
Wiadomości dla klientów biznesowych
Wiadomości dla klientów indywidualnych