Canon wprowadza wersję 5.0 systemu PRISMAproduction

Warszawa, 26 listopada 2013 r. – Canon Europe prezentuje PRISMAproduction® 5.0 – w pełni zautomatyzowany, wysokowydajny system zarządzania przepływem pracy i produkcją w druku materiałów komercyjnych, książek, reklam pocztowych i transakcji.

  • Najnowsza wersja systemu do zarządzania przepływem pracy oferuje nowe i ulepszone funkcje na użytek druku materiałów komercyjnych, książek, reklam pocztowych i transakcji
  • Nowa funkcja InkControl pozwala klientom oszacować zużycie druku przed rozpoczęciem konkretnego zadania
  • Funkcja Print File Enhancer pozwala klientom korygować i/lub modyfikować pliki PDF oraz AFP za pomocą graficznego interfejsu użytkownika
  • Wyspecjalizowane konektory Agfa Apogee, Fujifilm XMF oraz EFI dla dostawców usług druku działających na rynku sztuk graficznych

Wersja 5.0 systemu PRISMAproduction oferuje szereg usprawnień oraz rozszerzonych funkcji zarządzania przepływem pracy, w tym nowe narzędzia InkControl oraz Print File Enhancer, a także modyfikacje istniejących funkcji. To elastyczne i funkcjonalne oprogramowanie może też pomóc dostawcom usług druku zwiększyć efektywność i wydajność pracy oraz usprawnić łączność z innymi systemami.

InkControl to nowa, dynamiczna funkcja, która wykonuje precyzyjne i przejrzyste obliczenia dotyczące druku, umożliwiając klientom ocenę zużycia atramentu przed realizacją konkretnego zadania. Funkcja InkControl wykorzystuje zaawansowany mechanizm rastrujący kontrolera Océ SRA® MP, a także dane o rzeczywistych rozmiarach kropli zdefiniowane w konfiguracji zadania, aby obliczyć szacunkowe zużycie atramentu. Rzeczywiste zużycie może być również raportowane podczas produkcji.

Kolejna nowa funkcja, Print File Enhancer, pozwala klientom korygować i/lub modyfikować pliki PDF oraz AFP za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Użytkownicy mogą kilkoma kliknięciami myszy stworzyć informacje indeksowe, dodać kody kreskowe, teksty lub obrazy, wstawić strony, przenieść treść albo posortować pliki druku, aby zoptymalizować je pod kątem przesyłek pocztowych. Pozwala to wprowadzić końcowe zmiany w plikach gotowych do druku bez wracania do pierwotnej aplikacji.

Inną nowością w wersji 5.0 systemu PRISMAproduction jest ulepszona funkcja Professional Book Module, która umożliwia automatyzację cyfrowej produkcji książek poprzez bardzo efektywny proces druku wsadowego, oznaczania kodami kreskowymi i skanowania. Przychodzące zlecenia są grupowane na podstawie parametrów, które zwiększają efektywność produkcji, tym samym pozwalając na rentowne i zautomatyzowane wytwarzanie krótkich serii książek.

Ponadto ulepszona funkcja Professional Document Composer (PDC) zyskała nowy interfejs użytkownika, który oferuje intuicyjny sposób impozycji plików, co przekłada się na usprawnioną produkcję książek i spersonalizowanych dokumentów. Funkcja PDC jest w pełni zintegrowana z systemem PRISMAproduction i kontrolowana przez zlecenie pracy w celu zmaksymalizowania automatyzacji. Pomaga to wyeliminować zewnętrzne oprogramowanie do impozycji i uzyskać całkowicie zautomatyzowany przepływ pracy.

Dostawcy usług druku działający na rynku sztuk graficznych mogą skorzystać z interfejsu JDF/JMF do nadrzędnych systemów, a także z wyspecjalizowanych konektorów Agfa Apogee i Fujifilm XMF. Konektory ułatwiają łączność z odpowiednimi systemami, a specyficzne parametry wymagane przez te aplikacje są obsługiwane w taki sposób, aby dało się je przekształcić w zlecenie pracy PRISMAproduction do dalszego przetwarzania.

„Wprowadzając do sprzedaży wersję 5.0 sytemu PRISMAproduction, wyznaczyliśmy nowy standard zarządzania produkcją — powiedział Peter Wolff, szef grupy druku komercyjnego, Canon Europe w rejonie Middle East and Africa. — Dostawcy usług druku mogą teraz skorzystać z najbardziej niezawodnego pakietu narzędzi do zarządzania przepływem pracy, który zwiększa ich kreatywne możliwości, a jednocześnie usprawnia produkcję w drukarni”.

„Narastająca presja na obniżanie kosztów i przyspieszanie realizacji zamówień sprawia, że możliwość efektywniejszego zarządzania całym procesem produkcji nabiera kluczowego znaczenia. Wersja 5.0 systemu PRISMAproduction nie tylko zapewnia dostawcom usług druku kontrolę nad pełną gamą aplikacji, ale również pomaga zmaksymalizować elastyczność, skrócić czas realizacji zamówień i ograniczyć koszty produkcji”.

spacer
					image
Informacje prasowe
Wiadomości o firmie
Wiadomości dla klientów biznesowych
Wiadomości dla klientów indywidualnych
Wiadomości o Canon Inc
Informacje
Zdjęcia
Kanały RSS
Wiadomości o firmie
Wiadomości dla klientów biznesowych
Wiadomości dla klientów indywidualnych