Canon Polska wspiera WWF Polska w kampanii na rzecz ochrony morświna

Marcin Jamkowski Morswiny

Nasze działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska i zagrożonych gatunków mają długą tradycję. Od lat aktywnie angażujemy się w lokalne i międzynarodowe akcje wpierające działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy sytuacji zarówno środowiska naturalnego, jak i zagrożonych wyginięciem gatunków. Te dwa obszary są nam szczególnie bliskie, ponieważ bez aktywnych działań, zmiany w nich zachodzące mogą okazać się nieodwracalne.

Nasze działania sponsorskie nigdy nie ograniczały się jedynie do przekazywania środków finansowych. Zawsze staramy się wykorzystać potencjał i możliwości naszych produktów, rozwiązań, a także zachęcać do działania naszych partnerów, abyśmy możliwie szeroko współdziałali na rzecz wspólnego dobra.

Od blisko 25 lat Canon publikuje raporty dotyczące ochrony środowiska, a od 2003 r. przygotowywane są globalne opracowania na temat zrównoważonego rozwoju dla całej Grupy Canon. W 2013 r. Canon Europe wspierał m.in. ekspedycję WWF International do odległego Morza Łaptiewów na Syberii.

Globalna współpraca firmy Canon i WWF International rozpoczęła się w 1998 r. Potwierdza ona zaangażowanie firmy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju na świecie. Partnerstwo obejmuje również szereg inicjatyw poza ekspedycjami arktycznymi, w tym sponsoring WWF-Canon Global Photo Network oraz szkolenia fotograficzne dla pracowników WWF.

W tym roku firma Canon Polska została partnerem działań WWF Polska na rzecz ochrony morświna – krewniaka delfina, jedynego gatunku walenia stale występującego w Bałtyku, którego populacja została uznana przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za krytycznie zagrożoną – liczba tego jedynego przedstawiciela waleni żyjącego stale w naszym morzu, według wstępnych wyników projektu SAMBAH, nie przekracza 450 osobników. Tegoroczna akcja ma zachęcić do przyjęcia krajowego programu ochrony tego gatunku o nazwie „Program ochrony morświna”, który został opracowany z inicjatywy WWF Polska w 2012 r. i złożony do Ministerstwa Środowiska w 2013 r.

Oprócz działań stricte sponsorskich, zainicjowaliśmy udział Marcin Jamkowskiego – znakomitego podróżnika, dziennikarza i fotografa przyrody, ambasadora Canon Explorer – we wspólnej wyprawie z WWF Polska, której celem było sfotografowanie morświna w jedynym na świecie morświnarium w Kerteminde w Danii oraz na otwartym morzu, czyli w jego naturalnym środowisku. Podczas pięciodniowej wyprawy, fotografowie WWF Polska i Marcin Jamkowski, dzięki profesjonalnemu sprzętowi Canon, oglądali i rejestrowali życie morświna zarówno na powierzchni, jak i pod wodą. Efektem jest seria zdjęć oraz wideo, które wykorzystane zostały w komunikacji wizualnej na temat akcji i dzięki którym problem wyginięcia tego zagrożonego ssaka bezpośrednio dociera do szerszej świadomości ludzi w Polsce i na świecie.

Jednym z największych zagrożeń dla morświna jest przyłów, czyli przypadkowe zaplątanie w sieci rybackie. Oprócz przyłowu, bardzo niebezpieczne dla przetrwania gatunku są również zakłócenia akustyczne, płoszące zwierzęta z ich siedlisk. Wzrost natężenia transportu morskiego, detonacje na morskich poligonach i rozwój agresywnej turystyki motorowodnej, to kolejne czynniki, które mają negatywny wpływ na przetrwanie morświna. Ssak ten jest też narażony na szkodliwe oddziaływanie toksycznych substancji, które trafiają do Bałtyku. Dlatego też zachęcamy do podpisywania apelu w obronie morświna na stronie www.godzinadlaziemi.pl

Kyosei, czyli wspólne dobro 

U podstaw działalności Canon na rzecz zrównoważonego rozwoju leży filozofia Kyosei – to japońskie słowo oznaczające życie i pracę dla wspólnego dobra. Kyosei wyznacza misję i wartości oraz wpływa na sposób, w jaki działamy. Wierzymy, że bycie dobrym obywatelem świata ma najwyższą wagę i myślimy o wpływie naszych działań na otaczające nas środowisko.

Więcej informacji na temat akcji znajduje się na stronach:
www.godzinadlaziemi.pl
www.wwf.pl

Zdjęcia z morświnarium w Kerteminde www.fjord-baelt.dk