G1_X_Mark_II

Canon i Czerwony Krzyż

Wspólnie dążymy do poprawy standardu życia dzieci doświadczonych przez los w całej Europie.

Współpraca z Czerwonym Krzyżem to jedna z form wdrażania naszej korporacyjnej filozofii Kyosei, czyli „życia i pracy dla wspólnego dobra”. Razem możemy pomagać w poprawie standardu życia dzieci doświadczonych przez los w całej Europie i zapewniać im pomocną dłoń. Wpajamy im ludzkie wartości i uczymy je, jak radzić sobie w życiu, aby mogły liczyć na lepszą przyszłość.

Lokalne akcje, które wspieramy: 

  • Kursy dla dzieci i młodzieży w zakresie udzielania pierwszej pomocy
  • Zapewnianie wsparcia psychologicznego lub doradztwa
  • Promowanie równości płci
  • Kursy w zakresie bezpieczeństwa drogowego

Począwszy od 2006 r., Canon Europe i krajowe oddziały handlowe firmy Canon w całej Europie przekazały ponad 4,3 mln euro na rzecz europejskich towarzystw Czerwonego Krzyża. Pomoc dotarła do ponad miliona dzieci i młodych osób w całej Europie.

Canon donation to the European Red Cross Societies