Kyosei

Kyosei to firmowa filozofia Canon leżąca u podstaw naszej marki, biznesu i aktywności sponsorskich. Kyosei to japońskie słowo oznaczające wspólne życie i pracę dla wspólnego dobra - zasadę wcielaną w życie przez wszystkich pracowników Canon. Wyznacza ona misję i wartości, sposób w jaki traktujemy pracowników i prowadzimy interesy.

Japanese Kyosei symbol

Oprócz działań naszej firmy, Kyosei wpływa na sposób w jaki działamy w szerszej społeczności oraz z organizacjami na całym świecie. Wierzymy, że bycie dobrym korporacyjnym obywatelem ma najwyższą wagę i myślimy o wpływie naszych działań na naszych klientów, pracowników, partnerów i świat wokół nas.

spacer
					image

O firmie Canon

Filozofia
Canon na świecie
Counterfeit
Informacje o produktach równoległych
Canon WWF Conservation Partner