Świadomość w zakresie walki z podróbkami

Firma Canon jest jedną z wielu światowych marek, których produkty są nielegalnie podrabiane. Podróbki lub kopie materiałów eksploatacyjnych i baterii są pakowane tak, aby wyglądały jak oryginalne produkty firmy Canon. Firma Canon traktuje tę działalność przestępczą bardzo poważnie. Współpracuje z policją, urzędami celnymi oraz organizacjami i urzędami do spraw walki z podróbkami w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA), aby zwalczać handel podrobionymi produktami.

Poniżej można znaleźć informacje dotyczące zagrożeń związanych z korzystaniem z podróbek produktów firmy Canon, rozpoznawania ich i działań, które należy podjąć po nabraniu podejrzeń, że zakupiony produkt jest podróbką.

Dlaczego należy unikać podróbek produktów firmy Canon?

Zakup oryginalnych produktów

Jak rozpoznać podróbki produktów firmy Canon

Co zrobić po nabraniu podejrzeń, że zakupiony produkt jest podróbką

Działania firmy Canon na rzecz ochrony klientów

Nasze sukcesy

Przydatne linki

Dlaczego należy unikać podróbek produktów firmy Canon?

Zagrożenia dla bezpieczeństwa

Podróbki produktów firmy Canon nie są produkowane i testowane zgodnie ze ścisłymi standardami jakości oryginalnych produktów firmy Canon. Korzystanie z nich grozi obrażeniami ciała i uszkodzeniem produktu. W przypadku korzystania z podrobionych baterii może dojść do wytworzenia zbyt wysokiej temperatury, wycieku lub wybuchu, co grozi poważnymi obrażeniami ciała i nienaprawialnym uszkodzeniem produktu.

Więcej informacji na temat zagrożeń związanych z podróbkami baterii można znaleźć w witrynie organizacji Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Jakość

Podróbki kaset z atramentem i tonerem firmy Canon mogą przeciekać, zatykać głowicę drukującą drukarki lub powodować rozmycie kolorów i smugi. Istnieje też prawdopodobieństwo, że kasety te pozwolą wykonać znacznie mniej wydruków niż oryginalne produkty. Według testów liczba wydruków przy użyciu podróbek kaset firmy Canon wynosi od 28% do 69% liczby wydruków w odniesieniu do użycia oryginalnych kaset.

Wpływ na środowisko

Wszystkie oryginalne produkty firmy Canon są zgodne z przepisami unijnymi, takimi jak dyrektywa WEEE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dyrektywa RoHS (ograniczenie wykorzystania niektórych substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych) i regulacja REACH. W przypadku podróbek produktów zgodność z powyższymi przepisami prawa jest mało prawdopodobna, ponieważ pochodzenie materiałów i miejsce produkcji są nieznane, przez co stanowią one większe zagrożenie dla środowiska.

Przeczytaj więcej informacji o działalności firmy Canon na rzecz ochrony środowiska.

Związki z przestępczością zorganizowaną

Produkcja i sprzedaż podrobionych produktów jest przestępstwem. Osoby odpowiedzialne za produkcję i sprzedaż podróbek często mają związek z innymi nielegalnymi działaniami, w tym z finansowaniem przestępstw takich jak sprzedaż narkotyków, handel ludźmi, przemyt broni, kradzież tożsamości, pranie brudnych pieniędzy i terroryzm.

  Na górę

Zakup oryginalnych produktów

Zobacz listę autoryzowanych sprzedawców produktów firmy Canon na stronie Gdzie kupić.

  Na górę

Jak rozpoznać podróbki produktów firmy Canon

• Na opakowaniu wszystkich oryginalnych kaset z atramentem*, tonerów laserowych, tonerów do kopiarek oraz baterii do aparatów lub kamer cyfrowych firmy Canon znajduje się unikatowy hologram firmy Canon. Hologram ma wyjątkową cechę zmiany kolorów. Oglądany od przodu jest złoty, i zmienia kolor aż do ciemnej, połyskliwej zieleni podczas przechylania w poziomie. Jeśli hologram jest podrobiony, zmiana kolorów nie występuje lub jest ona nieznaczna.

(* Europejskie plastikowe opakowania dla drukarek atramentowych lub blistry z wieloma opakowaniami mogą nie mieć unikatowych hologramów).

Picture__Hologram

• Fałszywe hologramy są często umieszczane na fałszywych opakowaniach w niechlujny sposób i wydają się uszkodzone, rozmyte lub mają niewłaściwy kolor lub rozmiar.

• Logo firmy Canon na podróbkach opakowań i produktów firmy Canon może być rozmyte i mieć niewłaściwy kolor, czcionkę lub rozmiar.

Picture_canonlogo

• Wygląd opakowań podróbek produktów może sugerować wielokrotne zamykanie, ponowne wykorzystanie lub ingerencję.

• Podrobione produkty i opakowania mogą zawierać błędy w pisowni.

Ponadto na rynku zostały wykryte podrobione produkty Speedlite. Dalsze informacje można znaleźć tutaj.

Obrazy oryginalnych i podrobionych baterii firmy Canon można znaleźć w witrynie organizacji Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Inne znaki rozpoznawcze podrobionych produktów

• Cena: należy zachować ostrożność wobec sprzedawców oferujących nietypowo niskie ceny.

• Miejsce zakupu: należy zachować ostrożność podczas zakupów w witrynach oferujących aukcje internetowe. Nie wszystkie produkty zakupione w takich witrynach są podrobione, aczkolwiek sprzedawcy podróbek często wykorzystują takie witryny z uwagi na szybkość, anonimowość i globalny zasięg.

  Na górę

Co zrobić po nabraniu podejrzeń, że zakupiony produkt jest podróbką

W razie wątpliwości co do autentyczności zakupionego materiału eksploatacyjnego lub baterii należy skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą firmy Canon lub bezpośrednio z nami pod adresem ipr.info@canon-europe.com.

Niestety nie możemy wymienić ani naprawić wadliwych podrobionych produktów firmy Canon. Możemy jednak zweryfikować, czy produkt jest oryginalny, i wystawić pisemne potwierdzenie, jeśli produkt jest podróbką.

  Na górę

Działania firmy Canon na rzecz ochrony klientów

Ochrona

Nazwa i logo firmy Canon zostały oficjalnie zarejestrowane jako znaki towarowe oraz w urzędach celnych w ponad 30 krajach w regionie EMEA. Umożliwia to formalny nadzór i przejmowanie potencjalnych podróbek produktów podczas transportu do danego kraju.

Technologie

Firma Canon wdrożyła środki bezpieczeństwa, które pomagają klientom rozpoznawać oryginalne produkty.

Współpraca

Firma Canon współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi urzędami i organizacjami, takimi jak policja, organy celne czy Trading Standards, aby pomóc im w rozpoznawaniu i usuwaniu z rynku podróbek produktów firmy Canon.

Promowanie skutecznego prawa

Firma Canon działa na rzecz zwiększania świadomości dotyczącej nielegalnego handlu podróbkami na szczeblu oficjalnym oraz w ramach konsultacji społecznych dotyczących egzekwowania własności intelektualnej.

Firma Canon jest aktywnym członkiem różnych organizacji, takich jak Anti-Counterfeit Group, ICCE, REACT, oraz uczestnikiem programu VeRO serwisu eBay.

Edukacja

Firma Canon organizuje szkolenia i zajęcia edukacyjne dla pracowników policji, urzędów celnych i organizacji rządowych, aby pomóc im w rozpoznawaniu podróbek produktów firmy Canon. Ponadto firma Canon opracowała i rozpowszechnia urządzenie Handy Viewer, które ułatwia funkcjonariuszom wykrywanie podróbek produktów.

Picture_Handy_Viewer

  Na górę

Nasze sukcesy

Firma Canon, korzystając z pomocy instytucji rządowych, przejmuje podróbki produktów w wielu krajach regionu EMEA.

Co więcej, od roku 2010 firma Canon przeprowadziła 200 śledztw i 660 rekwizycji celnych, które objęły około 550 000 fałszywych produktów.

  Na górę

Przydatne linki

Linki do stron zawierających więcej informacji na temat walki z podróbkami:

React — The European Anti-Counterfeiting Network
Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy
Anti-Counterfeit Group
Intellectual Property Office
Imaging Consumables Coalition of Europe, Middle East and Africa

  Na górę

spacer
					image

O firmie Canon

Filozofia
Canon na świecie
Counterfeit
Informacje o produktach równoległych