Q: W jaki sposób dowiem się, że rozpatrzenie mojego wniosku jest opóźnione z powodu braku lub podania błędnych informacji?

Po poprawnym zarejestrowaniu na stronie internetowej promocji Canon otrzymasz potwierdzający e-mail zawierający numer referencyjny Twojego zgłoszenia oraz dane do logowania na stronie internetowej, która pozwala na sprawdzenie statusu zgłoszenia. Jeżeli we wniosku podasz niewłaściwe informacje, będzie to widoczne na tej stronie. Otrzymasz również osobny e-mail dotyczący potrzeby podania poprawnych informacji. Najszybszą drogą ich uzupełnienia jest zalogowanie do strony internetowej i wprowadzenie brakujących danych.


P: W jakim formacie powinny być zapisane dokumenty, których przesłanie jest wymagane podczas rejestracji? Czy wielkość plików jest ograniczona?

O: Uwaga! Pliki nie mogą być większe niż 4 MB. Na stronę można jedynie przesyłać pliki zapisane w formacie JPEG, TIFF i PDF.

P: Zamówiłem produkt Canon w czasie trwania promocji, ale nie dotrze on do mnie/nie zostanie dostarczony przed zakończeniem promocji. Czy mogę skorzystać z promocji?

O: Prosimy dołączenie potwierdzenia zamówienia [złożonego w trakcie promocji] do wypełnianego wniosku rejestracyjnego. Wszystkie niezbędne dokumenty i informacje mogą być dostarczane przez miesiąc po dacie zakończenia promocji.


P: Nie wiedziałem o tej promocji i kupiłem produkt Canon kilka tygodni przed/po okresie promocji. Czy wyjątkowo, mógłbym jednak skorzystać z promocji?

O: Niestety nie. Udział w promocji mogą wziąć jedynie osoby, które zakupiły produkt Canon wyłącznie w terminie podanym w regulaminie promocji.


P: Jakie transakcje/produkty nie mogą brać udziału w tej promocji?

O: Szczegółowa lista wykluczeń znajduje się w regulaminie promocji. W skrócie lista wykluczeń obejmuje:
1.Produkty, których nie obejmuje promocja. Pełna lista produktów objętych promocją znajduje się TUTAJ.
2.Produkty zakupione poza okresem promocji lub poza jej obszarem.
3.Produkty używane, odnawiane, naprawiane i produkty podrabiane lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa własności intelektualnej grupy Canon (na przykład – ale nie wyłącznie – produkty z tzw. importu równoległego).


P: Co oznacza termin „opcja płatności” użyty w internetowym formularzu rejestracji?

O: Termin ten odnosi się do sposobu w jaki został zakupiony produkt zgłaszany do udziału w promocji.P: Gdzie znajduje się numer seryjny?

O: Aby dowiedzieć się jak znaleźć numer seryjny, wybierz link Gdzie znaleźć numer seryjny. Znajdują się tam informacje o umiejscowieniu numeru seryjnego konkretnych produktów. Uwaga! Numeru seryjnego nie należy mylić z kodem kreskowym i numerem EAN, który zwykle znajduje się na górnej ściance opakowania produktu. Na fotografii poniżej przedstawiono kod kreskowy i numer EAN. Nie jest to numer seryjny, który masz dostarczyć w ramach wniosku rejestracyjnego promocji. Numer seryjny jest podany na obudowie produktu. Aby go znaleźć, skorzystaj z podanego linku.
P: Dlaczego nie mogę zalogować się do strony za pomocą mojego kodu śledzenia?

O: Uwaga! Pole „Login” jest wrażliwe na wielkość liter. Wpisz swój login zwracając uwagę na wielkość liter (małe/duże).

Podczas próby rejestracji może dojść do następujących sytuacji:
- nie mogę się zarejestrować;
- otrzymuję komunikat o braku autoryzacji;
- próbuję wypełniać formularz ponownie, ale to nie pomaga.
W większości przypadków problemy te są wynikiem braku zgodności urządzeń wykorzystywanych do połączenia ze stroną internetową Canon [telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów MacIntosh i innych urządzeń] z systemem tej strony. Należy wówczas skontaktować się z producentami tych urządzeń. Jeżeli powyższe odpowiedzi na najczęstsze pytania nie pomogły w rozwiązaniu problemu, napisz do nas na podany poniżej adres. Jeżeli problem wymaga pilnego rozwiązania – zadzwoń pod numer telefonu: +48 22 583 4307 lub odwiedź stronę wsparcia Canon.P: Co zrobić, jeżeli nie mogę zarejestrować zgłoszenia przez Internet?

O: Jeżeli nie możesz zarejestrować się za pomocą formularza internetowego, skontaktuj się z działem wsparcia, pod numerem telefonu +48 22 583 4307, w celu zamówienia wydrukowanego formularza.P: Które sklepy uczestniczą w tej promocji? Gdzie mogę kupić produkty objęte promocją?

O: Aby znaleźć sklepy w Twoim regionie skorzystaj z linku: http://www.canon.pl/where_to_buy/for_work/.P: Jakie są poziomy usług gwarancyjnych?

O:
Zwrot do producenta:
Jeśli w czasie obowiązywania gwarancji w produkcie wystąpi usterka produkcyjna, produkt należy zwrócić do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Canon, gdzie zostanie bezpłatnie naprawiony przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Canon. Po zakończeniu naprawy produkt zostanie zwrócony klientowi.


Pomoc u klienta:
Jeśli produkt podlegający tej gwarancji wykaże wadę produkcyjną w okresie trwania gwarancji, usługa pomocy u klienta zostanie zrealizowana na jeden z poniższych sposobów:


  • Naprawa u klienta (przez technika)
  • Wymiana u klienta (przez kuriera)

Aby uzyskać więcej informacji o różnych usługach gwarancyjnych i pełnych Warunkach gwarancji, kliknij tutaj.


P: Jak mogę skorzystać z promocyjnych usług gwarancyjnych?

O: Jeśli Twoje zgłoszenie udziału w promocji, zostało pozytywnie zweryfikowane, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej Canon i przygotuj się na:


a.    podanie pełnej nazwy modelu urządzenia/drukarki i numeru seryjnego*;
b.    potwierdzenie autentyczności systemu operacyjnego zainstalowanego na Twoim komputerze – jeśli ma to zastosowanie;
c.    potwierdzenie danych kontaktowych, adresu urządzenia/drukarki i adresu e-mail;
d.    dostarczenie dowodów zakupu produktu i aktywacji gwarancji promocyjnej zawartej w wiadomości e-mail z potwierdzeniem usług gwarancyjnych, które zostało wysłana po rejestracji online;
e.    podanie jasnego opisu usterki i wykonanie zalecanych czynności diagnostycznych;
f.    wykonywanie wszystkich uzasadnionych instrukcji pracowników pomocy technicznej umożliwiających skorzystanie z usługi gwarancyjnej.

* Aby uzyskać pomoc w znalezieniu numeru seryjnego produktu, kliknij tutaj.3 LATA GWARANCJI W PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

        Promocja i jej organizator

1.    Organizatorem Promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą w Amstelveen, Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Holandia (w dalszej części tego dokumentu zwany „Canon”).

2.    Niniejsza Promocja zapewniająca 3 lata gwarancji („Gwarancja Promocyjna”) na wybrane Produkty Canon („Produkty Promocyjne”) wymienione poniżej pozwala na:

        o    wydłużenie o dwa lata stosownej rocznej gwarancji komercyjnej firmy Canon w europejskim systemie gwarancyjnym (European Warranty System — „EWS”) albo

        o    rozszerzenie usług i wydłużenie o dwa lata stosownej EWS.

3.    Z wyłączeniem zmian przedstawionych wyraźnie w niniejszym dokumencie (rozszerzenie lub wydłużenie) do usług gwarancyjnych świadczonych na mocy niniejszej Gwarancji Promocyjnej mają zastosowanie właściwe warunki EWS. W razie jakiegokolwiek konfliktu między warunkami świadczenia usług zgodnymi z tą Gwarancją Promocyjną a warunkami gwarancji EWS, warunki niniejszej Gwarancji Promocyjnej mają znaczenie rozstrzygające.

        Czas trwania Promocji

4.    Produkty Promocyjne muszą zostać zakupione na Terytorium Promocji (zdefiniowanym poniżej) między 1 marca 2016 r. a 31 marca 2017 r. Datę zakupu musi potwierdzać ważny dowód zakupu. Należy pamiętać, że produkty muszą zostać zarejestrowane w ciągu 30 dni od dnia zakupu.

        Terytorium Promocji

5.    Produkty Promocyjne muszą zostać zakupione i zarejestrowane pod adresem zlokalizowanym na jednym z poniższych Terytoriów Promocji: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

        Produkty Promocyjne

6.    Wybranymi produktami Canon dostępnymi w ramach niniejszej Gwarancji Promocyjnej („Produkty Promocyjne”) są:

Grupa produktów
Urządzenie/drukarka
Oferta promocyjna
Promocyjne usługi gwarancyjne
MAXIFY
MB2050
Rozszerzenie i wydłużenie
Wymiana u klienta
MB2150
Wymiana u klienta
MB2155
Wymiana u klienta
MB2350
Wymiana u klienta
MB2750
Wymiana u klienta
MB2755
Wymiana u klienta
MB5050
Wydłużenie
Wymiana u klienta
MB5150
Wymiana u klienta
MB5155
Wymiana u klienta
MB5350
Wymiana u klienta
MB5450
Wymiana u klienta
MB5455
Wymiana u klienta
iB4050
Wymiana u klienta
iB4150
Wymiana u klienta
i-SENSYS
LBP6230dw
Rozszerzenie i wydłużenie
Wymiana u klienta
LBP7100Cn
Wymiana u klienta
LBP7110Cw
Wymiana u klienta
MF211
Wymiana u klienta
MF212w
Wymiana u klienta
MF216n
Wymiana u klienta
MF217w
Wymiana u klienta
MF226dn
Wymiana u klienta
MF229dw
Wymiana u klienta
LBP7210Cdn
Wydłużenie
Naprawa u klienta
LBP7660Cdn
Naprawa u klienta
LBP252dw
Naprawa u klienta
LBP251dw
Naprawa u klienta
LBP151dw
Naprawa u klienta
MF6140dn
Naprawa u klienta
MF6180dw
Naprawa u klienta
MF416dw
Naprawa u klienta
MF411dw
Naprawa u klienta
MF623Cn
Naprawa u klienta
MF628Cw
Naprawa u klienta
MF724Cdw
Naprawa u klienta
MF728Cdw
Naprawa u klienta
MF729Cx
Naprawa u klienta
imageFORMULA
P-208II
Wydłużenie
Zwrot do serwisu
P215II
Zwrot do serwisu
DR-F120
Zwrot do serwisu
imageRUNNER
iR C1225iF
Wydłużenie
Naprawa u klienta

Firma Canon może objąć niniejszą Promocją nowe modele Produktów wymienione w tej klauzuli i wprowadzone na rynek w okresie obowiązywania Promocji. Data zakończenia tej Promocji w przypadku nowo dodanych Produktów pozostanie taka sama jak przedstawiona w klauzuli 4 niniejszych Warunkach.

7.    Produkty Promocyjne muszą być nowymi i oryginalnymi produktami firmy Canon, które zostały dostarczone i rozprowadzone wśród sprzedawców detalicznych przez spółki należące do grupy Canon zlokalizowane w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Szwajcarii (EOG). Prosimy o sprawdzenie stosownych informacji u sprzedawcy detalicznego w celu uniknięcia nieporozumień. Zakup produktów pochodzących z rynku wtórnego, odnawianych, naprawianych, podrobionych albo w dowolny sposób naruszających prawa własności intelektualnej spółek należących do grupy Canon (w tym między innymi produktów pochodzących z importu równoległego) nie jest objęty niniejszą Promocją. Aby dowiedzieć się więcej o produktach z importu równoległego, należy kliknąć tutaj.

8.    Produkty Promocyjne należy zarejestrować w ciągu 30 dni od zakupu, aby móc skorzystać z niniejszej Promocji. Aby zarejestrować swój produkt, należy przesłać zgłoszenie zgodnie z poniższą instrukcją.

9.    Jest ona dostępna wyłącznie dla użytkowników końcowych. Zgłoszenia firm lub osób dokonujących zakupu hurtowo (tzn. więcej niż 10 Produktów Promocyjnych w Okresie Promocji) nie spełniają warunków uczestnictwa w niniejszej Promocji.

Dystrybutorzy i sprzedawcy detaliczni są wykluczeni z udziału w Promocji i nie mogą przesyłać zgłoszeń w imieniu swoich klientów.

10.    Uznaje się, że wszyscy Zgłaszający zaakceptowali niniejsze Zasady i warunki oraz zobowiązali się do ich przestrzegania.

        Jak zarejestrować swój produkt i skorzystać z Gwarancji Promocyjnej

11.    Wszyscy Zgłaszający muszą mieć ukończone 18 lat. Przesyłając zgłoszenie w ramach Promocji i rejestrując swój produkt, klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia lub nie zgadzają się na przestrzeganie warunków niniejszej Promocji, są proszone o nieubieganie się o przyznanie Gwarancji Promocyjnej.

12.    Aby ubiegać się o przyznanie Gwarancji Promocyjnej, należy prawidłowo wypełnić i przesłać dostępny tutaj formularz zgłoszeniowy online w celu zarejestrowania swojego produktu (we wniosku należy podać prawidłowe numery seryjne produktów*). Formularz należy przesłać w ciągu trzydziestu dni od zakupu produktu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 30 dni od zakupu produktu nie zostaną zaakceptowane przez firmę Canon. Zgłaszający musi zeskanować, przesłać i załączyć do formularza zgłoszeniowego online ważny dowód zakupu (np. kopię paragonu albo zamówienia online i potwierdzenia płatności). Należy pamiętać, że dowód wysyłki nie będzie akceptowany jako dowód zakupu.

*Aby uzyskać pomoc dotyczącą umiejscowienia numeru seryjnego, należy kliknąć tutaj.

13.    Po zatwierdzeniu zgłoszenia Zgłaszający otrzyma e-mail z potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia i zarejestrowania produktu. Jeśli potwierdzenie e-mail nie dotrze w ciągu 8 dni roboczych od przesłania zgłoszenia albo w razie braku dostępu do komputera, należy skontaktować się z linią obsługi zgłoszeń, telefonując pod numer +48 22 583 4307. Należy zachować potwierdzenie przesłane pocztą e-mail w bezpiecznym miejscu, ponieważ może być ono wymagane jako dowód złożenia prawidłowego zgłoszenia w przypadku chęci skorzystania z usług gwarancyjnych.

14.    Canon zastrzega sobie prawo do unieważnienia wszelkich niekompletnych, nieprawidłowych lub bezpodstawnych zgłoszeń.

        Zrzeczenia odpowiedzialności

15.    W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Canon nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub uszkodzenia ciała Zgłaszającego spowodowane w dowolny sposób w ramach tej Promocji. Żadne postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Canon za uszkodzenia ciała lub śmierć spowodowane przez udokumentowane zaniedbanie ze strony pracowników lub przedstawicieli Canon.

16.    Canon zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zgłoszeń w celu zapewnienia zgodności z niniejszymi Zasadami i warunkami oraz zażądania dodatkowych informacji i dokumentów potwierdzających. Canon zastrzega sobie prawo do wyłączenia zgłoszeń lub Zgłaszających w przypadku podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości w związku z uczestnictwem w Promocji. Decyzje Canon związane z Promocją są ostateczne i nie przewiduje się żadnej korespondencji.

17.    Produkty promocyjne są dostępne do wyczerpania zapasów. Canon nie odpowiada za niezrealizowanie zamówień Produktów Promocyjnych przez sprzedawców detalicznych w Okresie Promocji.

18.    Canon zastrzega sobie prawo do anulowania, modyfikacji lub zmiany niniejszej Promocji w dowolnym czasie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności, Canon będzie dokładać starań w celu zminimalizowania ewentualnego wpływu na Zgłaszających, co mogłoby prowadzić do nieporozumień związanych z udziałem w Promocji.

        Ochrona danych osobowych

19.    Canon Europa N.V. i Canon Europe Limited zarejestrowane w Wielkiej Brytanii pod numerem rejestracyjnym 4093977 z siedzibą w 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Wielka Brytania, są administratorami danych osobowych, udostępnianych przez Zgłaszających w ramach niniejszej Promocji, w myśl obowiązujących przepisów i zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Dane osobowe są kontrolowane i przetwarzane przez firmę Canon lub dowolną firmę z listy autoryzowanych przez nią stron trzecich, ściśle według niezbędnych przepisów i regulacji służących ochronie prywatności. O ile nie uzgodniono inaczej, dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez firmę Canon lub autoryzowane przez nią strony trzecie wyłącznie do celów niniejszej Promocji i świadczenia usług w ramach Gwarancji Promocyjnej. W przypadku braku zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych w celach marketingowych lub kontaktu ze strony Canon w związku z kolejnymi podobnymi promocjami w przyszłości Zgłaszający NIE powinni zaznaczać pola zgody („opt-in”) podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

        Jak skorzystać z promocyjnych usług gwarancyjnych

20.    Aby po zatwierdzeniu zgłoszenia skorzystać z wydłużonych lub rozszerzonych usług gwarancyjnych uzyskanych w ramach tej Promocji, należy skontaktować się z lokalnym działem pomocy technicznej Canonprzygotowawszy wcześniej:

    a.    pełną nazwę urządzenia/model drukarki i numer seryjny*;
    b.    informacje o wersji zainstalowanego na komputerze systemu operacyjnego — jeśli ma to zastosowanie;
    c.    swoje dane kontaktowe, adres, pod którym znajduje się urządzenie/drukarka, oraz swój adres e-mail;
    d.    dowód zakupu produktu i aktywacji Gwarancji Promocyjnej zgodnie z potwierdzeniem przesłanym pocztą e-mail po zarejestrowaniu gwarancji online;
    e.    przejrzysty opis usterki, a następnie wykonać wszelkie czynności diagnostyczne zgodnie z zaleceniami;
    f.    oprócz tego należy przestrzegać wszelkich racjonalnych instrukcji działu pomocy, co pozwoli na przyznanie uprawnienia do usług gwarancyjnych.

        Prawo i jurysdykcja

21.    Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie może ograniczać jakichkolwiek praw konsumenta.

22.    W zakresie dozwolonym przez prawo Promocja, niniejsze Zasady i warunki oraz wszelkie spory z nich wynikające lub z nimi związane będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii oraz będą podlegać niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii i Walii.

23.    Jako konsument Zgłaszający może mieć prawo do wszczęcia postępowania sądowego w jego języku i w lokalnych sądach. Lokalna organizacja konsumencka poinformuje Zgłaszającego o przysługujących mu prawach. Niniejsze Zasady i warunki nie ograniczają żadnych praw ustawowych Zgłaszającego.