Dziękujemy

Firma Canon nieustannie stara się poprawiać jakość obsługi swoich klientów, których głos niezwykle sobie ceni. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli weźmie Pan/Pani udział w naszym badaniu online i opowie nam o swoich doświadczeniach w używaniu witryny pomocy technicznej firmy Canon. Wypełnienie przygotowanej ankiety zajmie 3-4 minuty.Tak, chętnie wezmę udział w badaniu Topic

Nie, dziękuję Topic

Nie wyświetlaj ponownie

EOS 50D

Wyszukaj FAQ

Drukuj  Drukuj bieżące informacje

EOS 50D

EOS 50D

FAQ ID: 8200330400
Ostatnia modyfikacja: 01-sie-09


FAQ: Funkcja AF (automatyczna regulacja ostrości) nie działa (EOS50D)

Szczegóły:


Pomocne informacje:

Rozwiązanie:


Sprawdź położenie przełącznika trybu ostrości.

Funkcja automatycznej regulacji ostrości nie będzie działać, jeśli przełącznik trybu ostrości znajduje się w położeniu <MF>.
Ustaw przełącznik trybu ostrości w położeniu <AF>, w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Wyczyść styki elektryczne obiektywu i aparatu

Informacje są przesyłane między aparatem i obiektywem przez styki elektryczne znajdujące się zarówno w aparacie, jak i w obiektywie.

Jeśli styki znajdujące się po stronie obiektywu lub po stronie aparatu zabrudzą się, komunikacja nie może przebiegać prawidłowo, a w niektórych przypadkach funkcja automatycznej regulacji ostrości nie będzie działać. Jeśli styki obiektywu lub aparatu zabrudzą się, wyczyść je bardzo delikatnie za pomocą czystej, suchej ściereczki.


ATTENTION
Zalecenia dotyczące czyszczenia styków:
  • Nie należy czyścić styków wilgotną ściereczką. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
  • Nie należy dotykać styków bezpośrednio rękoma. Dotykanie styków rękoma może spowodować ich korozję i, w rezultacie, uszkodzenie aparatu.
  • Podczas czyszczenia styków znajdujących się po stronie obiektywu należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić powierzchni obiektywu.
  • Jeśli styki są silnie zabrudzone, należy skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon.

Prawidłowe mocowanie obiektywu

Aparat i obiektyw przesyłają między sobą informacje. Dlatego też w niektórych przypadkach nieprawidłowego zamocowania obiektywu może mieć miejsce sytuacja, w której funkcja automatycznej regulacji ostrości nie będzie działać prawidłowo.
Zamocuj obiektyw prawidłowo, w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

Jak sprawdzić ustawienie funkcji niestandardowej [C.Fn IV -1 Shutter button/AF-ON button] (C.Fn IV -1 Przycisk migawki/Przycisk AF-ON)

Jeśli automatyczna regulacja ostrości nie działa prawidłowo przy wciśniętym do połowy przycisku migawki, może to oznaczać, że ustawienie dla funkcji niestandardowej zostało zmienione w sposób opisany poniżej.

W takim przypadku naciśnięcie do połowy przycisku migawki powoduje, że aparat zostaje ustawiony tak, by jedynie przeprowadzać pomiary (nie przeprowadza automatycznej regulacji ostrości).

W takim przypadku naciśnięcie do połowy przycisku migawki powoduje, że w aparacie zostaje włączona funkcja blokowania AE (stała ekspozycja).

W takich przypadkach należy zmienić wartość na inną niż 2 lub 3.
Szczegółowe informacje na temat sposobu zmiany tego ustawienia znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej z aparatem.

Jeśli pomimo sprawdzenia wszystkich możliwości opisanych powyżej problem nadal występuje, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Canon.
W przypadku wystąpienia problemów z obiektywem innego producenta należy skontaktować się z producentem obiektywu, nie zaś z firmą Canon.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić modele, których to dotyczyKliknij tutaj, aby zamknąć listę modeli, których to dotyczy

Czy ten artykuł zawierał odpowiedź na pytanie?